ID bài viết : 00256529 / Sửa lần cuối : 09/03/2021

Hai SIM: Tôi có thể nói chuyện trên một thẻ SIM và đồng thời nhận cuộc gọi trên một thẻ SIM khác không?

Tôi có thể nói chuyện trên một thẻ SIM và đồng thời sử dụng dữ liệu di động trên một thẻ SIM khác không?

  Thông tin / Giải pháp

  Hiện tại, các thiết bị Xperia hỗ trợ DSDS (Dual SIM Dual Standby), không cho phép bạn xử lý đồng thời hai cuộc gọi trên hai thẻ SIM khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển tiếp các cuộc gọi đến từ thẻ SIM 1 sang thẻ SIM 2 khi thẻ SIM 1 đang bận và ngược lại. Chức năng này được gọi là Khả năng kết nối SIM kép.
  Với DSDS, bạn cũng không thể xử lý cuộc gọi trên một thẻ SIM và đồng thời sử dụng dữ liệu di động, ví dụ: để kết nối với internet, trên một thẻ SIM khác. 

  Dual SIM Dual Standby (DSDS)

  Thiết bị DSDS hoạt động với một hoặc hai thẻ SIM được lắp vào. Bạn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến cả hai thẻ SIM. Trước khi có thể sử dụng các thẻ SIM, bạn phải bật chúng trong menu cài đặt Hai SIM. Lưu lượng dữ liệu chỉ có thể được xử lý trên một thẻ SIM tại một thời điểm và bạn có thể chọn thẻ SIM bạn muốn sử dụng.

  Tại một thời điểm bất kỳ, bạn có thể chọn thẻ SIM sẽ sử dụng để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn SMS. Tuy nhiên, khi một thẻ SIM đang thực hiện cuộc gọi thì thẻ SIM kia sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Tức là, trong khi thực hiện cuộc gọi, chỉ thẻ SIM bạn đã chọn sử dụng (thẻ SIM hoạt động) mới có thể liên lạc được. Không thể xử lý đồng thời hai cuộc gọi trên hai thẻ SIM khác nhau. Khi bạn sử dụng một thẻ SIM để xử lý cuộc gọi, thẻ SIM kia sẽ tự động bị tắt. Bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi đến thẻ SIM bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tính năng Khả năng kết nối SIM kép. Nếu tính năng Khả năng kết nối SIM kép được kích hoạt và bạn sử dụng, ví dụ như SIM 1 để xử lý cuộc gọi đang diễn ra, thì mọi cuộc gọi đến SIM 2 sẽ được chuyển tiếp đến SIM 1. Điều này có nghĩa là bạn có thể giữ cuộc gọi đang diễn ra và trả lời cuộc gọi được chuyển tiếp đến SIM 1 từ SIM 2 (vẫn bị tắt).

  Lưu ý! Khả năng kết nối SIM kép sử dụng tính năng Chuyển tiếp cuộc gọi. Hãy kiểm tra với nhà khai thác mạng của bạn để xem liệu tính năng chuyển tiếp cuộc gọi có sử dụng được trong các mạng mà thẻ SIM của bạn sử dụng hay không. Tính năng Chuyển tiếp cuộc gọi có thể không sử dụng được nếu bạn sử dụng thẻ SIM từ hai quốc gia/khu vực khác nhau.

  Bật sử dụng hai thẻ SIM

  Cách bật sử dụng hai thẻ SIM

  1. Đảm bảo bạn đã lắp cả hai thẻ SIM.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Mạng và Internet > Nâng cao > Hai SIM.
  3. Kéo các thanh trượt kế bên SIM1 và SIM2 sang phải.

  Bật Khả năng kết nối SIM kép

  Cách bật Khả năng kết nối SIM kép

  1. Đảm bảo bạn đã bật cả hai thẻ SIM.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Mạng và Internet > Nâng cao > Hai SIM > Khả năng kết nối SIM kép.
  3. Kéo các thanh trượt kế bên Khả năng kết nối SIM kép sang phải. Số điện thoại của hai thẻ SIM đã lắp vào sẽ được nhập tự động. Nếu các số không được thêm vào, bạn có thể nhập chúng theo cách thủ công. Ngoài ra, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình.