ID bài viết : 00251345 / Sửa lần cuối : 04/01/2021In

Làm thế nào để tìm và chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân của tôi trong ứng dụng Contacts (Danh bạ)? (Android 8.0, 8.1, 9 và 10)

Thông tin liên hệ cá nhân của tôi như tên và số điện thoại được lưu ở đâu trong ứng dụng Contacts (Danh bạ)? / Tôi không tìm thấy thông tin liên hệ ME/Myself (TÔI) trong danh sách liên hệ, vì sao? / Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân của tôi trong ứng dụng Contacts (Danh bạ)?

  Áp dụng cho

  • Android 10
  • Android 9
  • Android  8.0, 8.1

  Giải pháp

  Thông tin liên hệ cá nhân của bạn được lưu trong My info (Thông tin của tôi) trong ứng dụng Contacts (Danh bạ). Thông tin này rất có ích khi bạn muốn chia sẻ chi tiết liên hệ với người khác, ví dụ như qua SMS, email hoặc Bluetooth®. Từ phiên bản Android 8.0 trở đi, thông tin liên hệ cá nhân của bạn không còn được lưu làm liên hệ mặc định trong danh sách liên hệ.

  Để chỉnh sửa My info (Thông tin của tôi)

  Android 10

  1. Tìm và chạm vào Contacts (Danh bạ).
  2. Chạm vào   (biểu tượng menu)> Settings > My info (Cài đặt > Thông tin của tôi).
  3. Chạm vào biểu tượng chỉnh sửa (bút chì) ở góc phải phía trên. 
  4. Chỉnh sửa thông tin mong muốn.
  5. Khi xong, hãy chạm vào SAVE (LƯU).

  Android 9 hoặc cũ hơn

  1. Tìm và chạm vào Contacts (Danh bạ).
  2. Chạm vào  (biểu tượng menu) > My info (Thông tin của tôi).
  3. Chạm vào biểu tượng chỉnh sửa (bút chì) ở góc phải phía trên. 
  4. Chỉnh sửa thông tin mong muốn.
  5. Khi xong, hãy chạm vào SAVE (LƯU).