ID bài viết : 00252641 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia của tôi với màn hình mở rộng hoặc Tivi không?

Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 1 với màn hình máy tính không? / Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 5 với màn hình máy tính không? / Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 1 II với màn hình máy tính không? Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 5 II với màn hình máy tính không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Giải pháp

  Bạn có thể kết nối Xperia 1, Xperia 5, Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia PRO, Xperia 1 III, Xperia 5 III, Xperia PRO-I, Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 V hoặc Xperia 5 V với một màn hình mở rộng hoặc Tivi có cổng DisplayPort™ hoặc cổng HDMI.

  Để kết nối điện thoại với một màn hình mở rộng hoặc Tivi có cổng DisplayPort, bạn có thể sử dụng một cáp USB-C sang DisplayPort có hỗ trợ DisplayPort 4K 60 fps*.

  Để kết nối điện thoại với một màn hình mở rộng hoặc Tivi có cổng HDMI, bạn có thể sử dụng một cáp chuyển đổi USB-C sang HDMI có hỗ trợ DisplayPort 4K 60 fps*.

  * Để biết thông tin chi tiết về tính tương thích, vui lòng hỏi ý kiến của đại lý bán lẻ hoặc nhà cung cấp cáp chuyển đổi.