ID bài viết : 00255963 / Sửa lần cuối : 16/10/2023In

Làm cách nào để khởi động nhanh camera từ màn hình khóa? (Android 9 trở lên)

Có cách nào để chụp ảnh nhanh không? / Làm cách nào để mở nhanh camera? / Làm cách nào để chụp ảnh mà không cần phải mở khóa màn hình trước? / Làm cách nào để chụp ảnh từ màn hình khóa bằng phím camera? / Làm cách nào để kích hoạt nhanh camera từ màn hình khóa? / Tôi có thể mở camera bằng nút nguồn không?

  Áp dụng cho

  • Android 9 trở lên

  Giải pháp

  Lưu ý: Trong kiểu máy cao cấp của các sản phẩm sau đây, chức năng Ứng dụng camera đã được hợp nhất vào chế độ cơ bản Photography Pro.
  (Xperia 1 III, Xperia 5 III, Xperia PRO-I, Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 V và Xperia 5 V)

  Tổng quan về các cách khởi động nhanh camera từ màn hình khóa

  • Nhấn phím camera
  • Vuốt hoặc chạm và giữ biểu tượng camera từ màn hình khóa.
  • Nhấn phím nguồn hai lần.
  • Khởi chạy thông minh (Xperia 1, Xperia 5 và Xperia XZ3): Nhanh chóng nhấc thiết bị của bạn ở chế độ ngang và hướng camera về phía đối tượng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Khởi chạy thông minh là gì?.

  Cách khởi động camera bằng cách nhấn phím camera

  Nếu thiết bị của bạn có phím camera chuyên dụng, bạn có thể sử dụng phím này để khởi động nhanh camera. Tính năng này được kích hoạt theo mặc định.

  • Khi màn hình ở chế độ nghỉ hoặc từ màn hình khóa, hãy nhấn giữ phím camera cho đến khi camera khởi động.

  Bạn có thể điều chỉnh tính năng này để camera vừa khởi động vừa chụp ảnh hoặc tắt tính năng này bằng cách vào Camera > Cài đặt > Khởi chạy bằng phím camera.

  Để khởi động camera bằng cách vuốt hoặc chạm và giữ biểu tượng camera

  1. Để kích hoạt màn hình, hãy bấm nhanh phím nguồn.
  2. Để khởi động camera, vuốt biểu tượng camera lên trên.

  Lưu ý: Đối với các sản phẩm sau đây, để khởi động camera, hãy chạm và giữ (biểu tượng Camera) từ màn hình khóa.
  (Xperia 1 IV, Xperia 10 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 V, Xperia 10 V và Xperia 5V)

  Cách khởi động camera bằng cách nhấn phím nguồn hai lần

  Android 12 và 13

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Hệ thống → Cử chỉ → Mở nhanh camera / Mở nhanh máy ảnh.
  2. Khi màn hình ở chế độ nghỉ hoặc từ màn hình khóa, nhấn phím nguồn hai lần.

  Android 9, 10 và 11

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Hệ thống → (Cử chỉ) Hành vi của phím nguồn Khởi động camera.
  2. Khi màn hình ở chế độ nghỉ hoặc từ màn hình khóa, nhấn phím nguồn hai lần.