ID bài viết : 00255969 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Màn hình xung quanh là gì? (Android 9 trở lên)

  H: Màn hình xung quanh là gì?

  Đ: Màn hình xung quanh là tính năng cho phép bạn xem các thông tin như thời gian và thông báo mà không cần nhấn phím nguồn.

  H: Làm thế nào để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Màn hình xung quanh?

  Đ: Bạn có thể chọn thời điểm kích hoạt Màn hình xung quanh trong Cài đặt → Hiển thị → Nâng cao → Tùy chọn màn hình khóa Màn hình xung quanh ( Android 9 ) Cài đặt → Hiển thị → Tùy chọn màn hình khóa/Màn hình khóa Màn hình xung quanh ( Android 10,11, 12 )

  H: Các ảnh ngẫu nhiên được hiển thị khi thiết bị của tôi ở Chế độ nghỉ, tại sao?

  Đ: Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng phát lại ảnh trong Chế độ nghỉ trong Cài đặt → Hiển thị → (Nâng cao )→ Tùy chọn màn hình khóa / Màn hình khóa Phát lại ảnh. Nhấn vào nút chuyển kế bên Tắt hoặc Bật để bật hoặc tắt tính năng phát lại ảnh.

  LƯU Ý Tính năng này không khả dụng trong Android 10 trở lên.

  H: Khi ở trong ô tô hoặc trên tàu lửa, màn hình vẫn sáng ngay cả khi tôi không sử dụng thiết bị, tại sao?

  Đ: Nếu tính năng Màn hình xung quanh được kích hoạt, màn hình sẽ được bật khi thiết bị của bạn phát hiện chuyển động. Bạn có thể chọn thời điểm kích hoạt Màn hình xung quanh trong Cài đặt → Hiển thị → Nâng cao → Tùy chọn màn hình khóa Màn hình xung quanh ( Android 9 ) Cài đặt → Hiển thị → Tùy chọn màn hình khóa Màn hình xung quanh ( Android 10, 12 ) Cài đặt → Hiển thị → Màn hình khóa → Màn hình xung quanh ( Android 11 , 13 )

  Mẹo: Để tạm thời tắt tính năng Màn hình xung quanh, bạn có thể che màn hình hoặc đặt thiết bị của bạn vào túi.

  H: Màn hình vẫn sáng ngay cả khi tôi nhấn phím nguồn, tại sao?

  Đ: Nếu tính năng Màn hình xung quanh được kích hoạt, màn hình sẽ vẫn bật ngay cả khi thiết bị của bạn đang ở Chế độ nghỉ. Bạn có thể tạm thời tắt màn hình bằng cách nhấn phím nguồn. Nhấn phím một lần để hiển thị màn hình khóa. Nhấn phím hai lần để tạm thời tắt màn hình.

  H: Làm thế nào để tránh hiển thị tất cả ảnh của tôi sử dụng tính năng phát lại ảnh trên Màn hình xung quanh?

  Đ: Để tránh hiển thị ảnh bằng tính năng phát lại ảnh trên Màn hình xung quanh, nhấn Album → [ảnh cụ thể không được hiển thị] biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc) Ẩn.

  H: Tôi không thể vuốt màn hình để mở khóa thiết bị, tại sao?

  Đ: Có thể bạn đang cố vuốt màn hình hiển thị của Màn hình xung quanh chứ không phải màn hình khóa. Để mở khóa thiết bị của bạn, hãy nhấn đúp vào màn hình hiển thị của Màn hình xung quanh để truy cập màn hình khóa, sau đó vuốt màn hình. Mẹo: Nếu không có biểu tượng nào, ví dụ như hỗ trợ giọng nói và camera, hiển thị ở cuối màn hình, nghĩa là bạn đang nhìn vào màn hình hiển thị của Màn hình xung quanh chứ không phải màn hình khóa.

  H: Màn hình hiển thị của Màn hình xung quanh không bật được ngay cả khi Màn hình xung quanh được kích hoạt, tại sao?

  Đ: Nếu Chế độ STAMINA được kích hoạt, chế độ này sẽ hạn chế hiển thị Màn hình xung quanh để giảm mức tiêu thụ pin. Bạn có thể kiểm tra xem chế độ STAMINA đã được kích hoạt hay chưa trong Cài đặt → Pin → Chế độ STAMINA.