ID bài viết : 00244178 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Làm thế nào để kích hoạt tính năng bảo vệ thiết bị trên thiết bị Xperia?

  Thông tin / Giải pháp

  Để sử dụng tính năng bảo vệ thiết bị trên điện thoại, bạn phải đáp ứng được 3 yêu cầu:

  1. Thiết bị của bạn hỗ trợ tính năng bảo vệ thiết bị. Chạm hoặc nhấp vào đây để biết danh sách các thiết bị được hỗ trợ.
  2. Bạn đã thêm và đăng nhập vào tài khoản Google trên thiết bị.
  3. Bạn đang sử dụng khóa bảo mật màn hình (mã PIN, mẫu hoặc mật khẩu).

  Đăng nhập vào tài khoản Google

  Tính năng bảo vệ thiết bị sẽ được kích hoạt ngay khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google trên thiết bị Xperia. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải xác minh danh tính nếu muốn thiết lập lại thiết bị, ngoại trừ khôi phục cài đặt gốc qua menu Cài đặt, bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Google được lưu trữ trên thiết bị trước khi thiết lập lại.

  Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google trong khi thiết lập thiết bị theo hướng dẫn thiết lập, bạn có thể tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Google qua menu Cài đặt.

  Để tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Google

  Android 9.0, 10, 11 hoặc 12 hoặc 13 hoặc 14

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Tài khoản/Mật khẩu và tài khoản
  2. Nhấn Thêm tài khoản.
  3. Chọn Google từ danh sách.
  4. Chọn nếu bạn muốn tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào một tài khoản hiện có.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Android 8.x

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Người dùng & tài khoản.
  2. Nhấn Thêm tài khoản.
  3. Chọn Google từ danh sách.
  4. Chọn nếu bạn muốn tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào một tài khoản hiện có.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Android 6.0 hoặc 7.x

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hóa.
  2. Nhấn Thêm tài khoản.
  3. Chọn Google từ danh sách.
  4. Chọn nếu bạn muốn tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào một tài khoản hiện có.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Cài đặt khóa bảo mật màn hình

  Khóa bảo mật màn hình được xác định là một trong những phương pháp khóa màn hình sau đây:

  • Mã PIN
  • Mật khẩu
  • Mẫu khóa

  Bạn cũng có thể sử dụng các kiểu khóa màn hình khác có cài đặt mã PIN, mật khẩu hoặc mẫu làm tùy chọn dự phòng để mở khóa thiết bị:

  • Mở khóa bằng vân tay (nếu khả dụng trên thiết bị)
  • Khóa thông minh (thiết bị hoặc địa điểm tin cậy, phát hiện khuôn mặt, giọng nói hoặc trên cơ thể)

  Để cài đặt khóa màn hình

  Lưu ý! Điều quan trọng là bạn phải nhớ khóa màn hình khi sử dụng mẫu, mã PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn quên thông tin này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và tin nhắn.

  Android 11 hoặc 12 hoặc 13 hoặc 14

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Nếu được yêu cầu, hãy xác nhận khóa màn hình hiện tại của bạn.
  3. Chọn Kiểu, Mã PIN hoặc Mật khẩu và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Android 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 hoặc 10

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Nếu được yêu cầu, hãy xác nhận khóa màn hình hiện tại của bạn.
  3. Chọn Kiểu, Mã PIN hoặc Mật khẩu và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Lưu ý! Tính năng bảo vệ thiết bị sẽ chỉ yêu cầu bạn xác minh danh tính khi có một khôi phục cài đặt gốc không đáng tin, về cơ bản là tất cả các phương thức thiết lập lại ngoại trừ thiết lập lại dữ liệu ban đầu qua menu Cài đặt. Nếu bạn không cài đặt khóa bảo mật màn hình, kẻ trộm có thể mở khóa thiết bị và khôi phục cài đặt gốc mà không cần phải xác minh danh tính bằng tên người dùng và mật khẩu Google của bạn.