ID bài viết : SX371734 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Làm thế nào để kiểm tra phiên bản Android của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của tôi?

  Thông tin / Giải pháp

  Android 10 trở lên

  Cách kiểm tra phiên bản Android của thiết bị Xperia

  • Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android.

  Android 8.x hoặc 9

  Cách kiểm tra phiên bản Android của thiết bị Xperia

  • Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android.

  Android 7.x trở xuống

  Cách kiểm tra phiên bản Android của thiết bị Xperia

  • Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android.