ID bài viết : 00257447 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để tìm và chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân của tôi trong ứng dụng Danh bạ? (Android 11 trở lên)

Thông tin liên hệ cá nhân của tôi như tên và số điện thoại được lưu ở đâu trong ứng dụng Danh bạ? / Tôi không tìm thấy thông tin liên hệ ME/Tôi trong danh sách liên hệ, vì sao? / Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân của tôi trong ứng dụng Danh bạ?

  Áp dụng cho

  • Android 13
  • Android 12
  • Android 11

  Giải pháp

  Thông tin liên hệ cá nhân của bạn được lưu trong Thông tin của bạn trong ứng dụng Danh sách liên hệ. Thông tin này rất có ích khi bạn muốn chia sẻ chi tiết liên hệ với người khác, ví dụ như qua SMS, email hoặc Bluetooth®. Từ phiên bản Android 8.0 trở đi, thông tin liên hệ cá nhân của bạn không còn được lưu làm liên hệ mặc định trong danh sách liên hệ.

  Cách chỉnh sửa Thông tin của bạn

  Android 12 hoặc 13

  1. Tìm và nhấn vào Danh sách liên hệ.
  2. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên.
  3. Nhấn ứng dụng Danh sách liên hệ cài đặt → Thông tin của bạn.
  4. Nhập hoặc Chỉnh sửa thông tin mong muốn.
  5. Khi xong, hãy nhấn LƯU.

  Android 11

  1. Tìm và nhấn vào Danh sách liên hệ.
  2. Nhấn vào biểu tượng menu (biểu tượng menu) → Cài đặt → Thông tin của bạn.
  3. Nhập hoặc Chỉnh sửa thông tin mong muốn.
  4. Khi xong, hãy nhấn LƯU.