ID bài viết : 00286183 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm cách nào để sao lưu hoặc khôi phục nội dung? (Android 11 trở lên)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Áp dụng cho

  • Android 13
  • Android 12
  • Android 11

  Giải pháp

  Không chỉ lưu ảnh, video và nội dung cá nhân khác vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ ngoài (thẻ SD) của thiết bị. Nếu có điều gì đó xảy ra với phần cứng hoặc nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ ngoài sẽ biến mất vĩnh viễn. Bạn nên sử dụng các tùy chọn sao lưu trực tuyến để lưu dữ liệu của bạn vào các máy chủ trực tuyến (đám mây).

  Lưu ý! Điều rất quan trọng là bạn phải nhớ các mật khẩu mà bạn đã đặt khi thực hiện sao lưu dữ liệu. Nếu bạn quên mật khẩu, có thể bạn sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như ảnh chụp, danh bạ và tin nhắn.

  Bạn nên sử dụng tất cả các tùy chọn sao lưu này để có một hệ thống sao lưu toàn diện.

  • Tự động đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google của bạn.
  • Sao lưu và đồng bộ hóa ảnh và video bằng Google Photos.
  • Sao lưu dữ liệu lên Google Drive.

  Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google của bạn

  Bạn có thể sao lưu nội dung, chẳng hạn như lịch và danh bạ của bạn, bằng cách cho phép các ứng dụng của Google tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn. Tài khoản Google của bạn có thể đã tự động đồng bộ hóa dữ liệu với các ứng dụng Google mà bạn đang sử dụng. Trước tiên, bạn nên kiểm tra xem tính năng đồng bộ hóa tự động có được bật hay không, sau đó quyết định ứng dụng Google nào bạn muốn đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn.

  Các ứng dụng và dữ liệu sau đây của Google có thể được tự động đồng bộ hóa cho từng tài khoản Google:

  • Lịch
  • Chrome
  • Danh bạ
  • Docs
  • Drive
  • Gmail
  • Dữ liệu Google Fit
  • Google News
  • Google Play Movies & TV
  • Ghi chú Keep
  • Chi tiết về mọi người
  • Play Games Cloud Save
  • Sheets
  • Slides

  Lưu ý: Những ứng dụng riêng lẻ nào có thể được tự động đồng bộ hóa có thể khác nhau tùy thuộc vào model thiết bị, phiên bản Android, ứng dụng đã cài đặt và các cài đặt của bạn.

  Để bật tự động đồng bộ hóa dữ liệu

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Tài khoản.
  2. Nhấn nút chuyển kế bên Tự động đồng bộ hóa dữ liệu để bật tính năng.

  Để tự động đồng bộ hóa dữ liệu cho các ứng dụng riêng lẻ

  Lưu ý! Đảm bảo bật Tự động đồng bộ hóa dữ liệu trước.

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Tài khoản.
  2. Nhấn vào tài khoản Google liên quan.
  3. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản.
  4. Nhấn vào các nút chuyển kế bên các ứng dụng và dữ liệu khác nhau để bật hoặc tắt đồng bộ hóa tự động.
  5. Để đồng bộ hóa thủ công, nhấn vào biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc) Đồng bộ hóa ngay.

  Sao lưu và đồng bộ hóa ảnh và video bằng Google Photos

  Sử dụng Google Photos, bạn có thể sao lưu và đồng bộ hóa ảnh cũng như video trên thiết bị Xperia và thẻ nhớ ngoài (thẻ SD) sang tài khoản Google. Theo cách này, tất cả ảnh và video của bạn sẽ được sao lưu và bảo mật.

  Cách kích hoạt sao lưu và đồng bộ hóa ảnh và video

  Nếu bạn sử dụng Google Photos lần đầu tiên:

  1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập trên thiết bị của bạn bằng tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa.
  2. Tìm và nhấn Ảnh. Lần đầu tiên khi bạn mở ứng dụng, cửa sổ Sao lưu và đồng bộ hóa sẽ mở ở phía dưới của màn hình.
  3. Kiểm tra để đảm bảo nút chuyển ở bên phải của tùy chọn Sao lưu và đồng bộ hóa đang bật.
  4. Kiểm tra để đảm bảo tài khoản Google hiển thị là tài khoản bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa, sau đó nhấn Xác nhận.

  Nếu bạn đã sử dụng Google Photos:

  1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập trên thiết bị của bạn bằng tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa.
  2. Tìm và nhấn Ảnh.
  3. Ở góc trên bên phải, nhấn biểu tượng đám mây. Nếu tùy chọn Sao lưu và đồng bộ hóa không bật thì sẽ xuất hiện một đường chéo trên biểu tượng đám mây.
  4. Nhấn nút chuyển kế bên Sao lưu và đồng bộ hóa đang tắt để bật tính năng.
  5. Kiểm tra để đảm bảo tài khoản Google hiển thị là tài khoản bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa, sau đó nhấn Xác nhận.

  Lưu ý: Ảnh và video được lưu trữ trên thiết bị của bạn hoặc thẻ SD sẽ được hiển thị trong ứng dụng Google Photos trên thiết bị của bạn, bất kể chúng có được sao lưu vào tài khoản Google của bạn hay không. Sao lưu và đồng bộ hóa phải được bật để sao lưu ảnh và video vào tài khoản Google của bạn.

  Sao lưu dữ liệu lên Google Drive

  Google Drive là một ứng dụng lưu trữ đám mây cho phép bạn tải các bản sao lưu lên Google. Các bản sao lưu của bạn được mã hóa bằng mật khẩu tài khoản Google của bạn. Đối với một số dữ liệu, mã PIN khóa màn hình, mẫu hình hoặc mật khẩu của thiết bị cũng được dùng để mã hóa. Sau đó, dữ liệu đã sao lưu được sử dụng để khôi phục các cài đặt và dữ liệu của bạn sang một thiết bị mới hoặc sang một thiết bị đã được đặt lại về cài đặt gốc.

  Bản sao lưu bao gồm:

  • Ứng dụng và dữ liệu ứng dụng
  • Lịch sử cuộc gọi
  • Danh bạ
  • Cài đặt thiết bị (bao gồm mật khẩu Wi-Fi và quyền)
  • Ảnh và video
  • SMS

  Lưu ý: Thông tin sao lưu có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu thiết bị, phiên bản Android, các ứng dụng đã cài đặt và các cài đặt của bạn. Khi bạn bật tính năng này, hãy kiểm tra xem thông tin sao lưu nào được áp dụng cho thiết bị cụ thể của bạn.

  Cách sao lưu dữ liệu của bạn vào Google Drive

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Hệ thống → Nâng cao → Sao lưu.
  2. Nhấn nút chuyển kế bên Sao lưu vào Google Drive để bật tính năng.
  3. Nhấn vào Tài khoản, sau đó chọn một tài khoản Google để sử dụng.
  4. Nhấn OK XONG.

  Cách khôi phục dữ liệu của bạn từ Google Drive

  Trên thiết bị Xperia mới hoặc thiết bị Xperia đã được đặt lại về cài đặt gốc:

  1. Bật thiết bị của bạn.
  2. Khi được nhắc trong màn hình hướng dẫn thiết lập, hãy kết nối với mạng Wi-Fi.
  3. Khi được nhắc chọn Sao chép ứng dụng và dữ liệu, nhấn TIẾP THEO.
  4. Nhấn vào Bản sao lưu từ điện thoại Android hoặc Bản sao lưu từ đám mây. Cả hai tùy chọn này đều cho phép bạn khôi phục dữ liệu từ Google Drive.
  5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để khôi phục dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn thực hiện quá trình thiết lập mà không khôi phục đúng cách dữ liệu đã sao lưu của bạn từ Google Drive, thì bạn sẽ cần khôi phục thiết bị về cài đặt gốc và cài đặt lại để khôi phục dữ liệu của bạn từ Google Drive.