ID bài viết : 00256390 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để sử dụng Smart Lock để giữ cho thiết bị của tôi luôn mở khóa trong một số trường hợp nhất định? (Android 10 trở lên)

Smart Lock hoạt động như thế nào? / Smart Lock là gì? / Làm thế nào để thiết lập Smart Lock? / Điện thoại Xperia của tôi có những loại Smart Lock nào?

  Áp dụng cho

  • Android 10 trở lên

  Giải pháp

  Tính năng Smart Lock sẽ tự động mở khóa thiết bị của bạn trong một số trường hợp nhất định. Bạn có thể cài đặt thiết bị của bạn để mở khóa, ví dụ như khi thiết bị được kết nối với một thiết bị Bluetooth® hoặc khi bạn mang thiết bị bên mình.

  Để thiết bị của bạn mở khóa tự động, hãy thực hiện các bước sau đây:

  • Đảm bảo bạn có kết nối Internet hoạt động, ưu tiên qua kết nối Wi-Fi® để hạn chế các khoản phí lưu lượng dữ liệu.
  • Đảm bảo toàn bộ các ứng dụng của bạn đã được cập nhật qua ứng dụng Play Store™ nhằm đảm bảo ứng dụng dịch vụ Google Play™ đã được cập nhật. Việc có ứng dụng dịch vụ Google Play™ đã được cập nhật đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng các tính năng Khóa thông minh mới nhất.
  • Bật tính năng Smart Lock.
  • Đặt thời điểm bạn muốn thiết bị của bạn tự động mở khóa bằng cách chọn loại Smart Lock.

  Các loại Smart Lock

  • Phát hiện trên cơ thể - luôn mở khóa thiết bị của bạn khi bạn mang thiết bị bên mình.
  • Trusted places (Địa điểm tin cậy) - giữ thiết bị mở khóa khi bạn ở một địa điểm tin cậy.
  • Trusted devices (Thiết bị tin cậy) - giữ thiết bị mở khóa khi kết nối với một thiết bị Bluetooth tin cậy.

  Cách bật Smart Lock

  1. Đảm bảo rằng bạn đã đặt kiểu khóa màn hình, mã PIN khóa màn hình hoặc mật khẩu khóa màn hình.
  2. Tìm và nhấn Cài đặtBảo mật → (Cài đặt bảo mật khác) → Tác nhân đáng tin cậy.
  3. Kéo thanh trượt kế bên Smart Lock (Google) sang bên phải.
  4. Nhấn vào mũi tên quay lại kế bên Tác nhân đáng tin cậy.
  5. Tìm và nhấn Smart Lock.
  6. Nhập kiểu khóa, mã PIN khóa hoặc mật khẩu khóa của bạn. Bạn cần phải nhập khóa màn hình này bất kể lúc nào bạn muốn thay đổi cài đặt Khóa thông minh của mình.
  7. Chọn một loại Smart Lock và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để bật.

  Lưu ý 1: Tính năng Khóa thông minh có thể không khả dụng tại mọi thị trường, quốc gia hoặc khu vực. Hãy nhớ rằng Smart Lock là một tính năng bảo mật kém an toàn hơn so với kiểu khóa, mã PIN khóa hoặc mật khẩu khóa.
  Lưu ý 2: Tính năng Smart Lock được Google™ phát triển và các chức năng cụ thể có thể thay đổi qua thời gian bởi các cập nhật từ Google.