ID bài viết : 00237502 / Sửa lần cuối : 30/11/2020In

Thiết bị nóng lên

    • Nếu bạn sử dụng thiết bị để trò chuyện, truyền dữ liệu, chơi trò chơi hoặc phát nhạc trong thời gian dài thì thiết bị có thể nóng lên. Điều này là bình thường vì trong những điều kiện này thiết bị sử dụng nhiều năng lượng hơn bình thường do đó tạo ra nhiều nhiệt hơn.
    • Cập nhật thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.