ID bài viết : 00278365 / Sửa lần cuối : 23/05/2022In

Mẹo về cách quản lý thông báo trên điện thoại Android

Làm thế nào để tắt hoặc bật thông báo trên điện thoại Android của tôi?

  Nhiều ứng dụng và trang web cạnh tranh để thu hút sự chú ý của bạn thông qua thông báo (đẩy). Mặc dù các thông báo có thể rất hữu ích (ví dụ: thông báo cho bạn về bản cập nhật bảo mật) nhưng chúng cũng có thể trở nên hơi quá tải. Bài viết này giải thích một số khái niệm quản lý thông báo cơ bản để giúp bạn thiết lập phù hợp.

  Cách tắt thông báo ứng dụng trên điện thoại

  Nhấn và giữ thông báo

  Cách dễ nhất để tắt thông báo là nhấn giữ vào một thông báo. Bằng cách này, bạn sẽ mở các cài đặt thông báo của ứng dụng. Bạn có thể chọn tắt thông báo hoặc thay đổi cài đặt âm thanh từ mặc định thành im lặng.

  Hãy nhớ:

  • Nhấn và giữ để mở cài đặt thông báo
  • Nhấn đúp để tương tác với thông báo và mở nội dung liên quan

  Khám phá menu Cài đặt

  Ngoài ra, hãy chuyển đến menu Cài đặt và chọn Ứng dụng và thông báo. Trong menu này, bạn có thể Định cấu hình thông báo. Bạn sẽ có thể thuận tiện xem ứng dụng nào đã gửi thông báo cho bạn gần đây nhất và bật/tắt ứng dụng bằng cách gạt thanh trượt.


  Sử dụng lối tắt thông tin ứng dụng

  Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấn và giữ một biểu tượng ứng dụng để mở màn hình cài đặt nhanh. Nhấn vào Thông tin ứng dụng để truy cập các cài đặt ứng dụng. Nhấn vào Thông báo (bạn sẽ thấy số lượng thông báo mà ứng dụng gửi cho bạn mỗi ngày bên dưới) để truy cập cài đặt thông báo của ứng dụng cụ thể đó.


  Cách tắt thông báo đẩy của trang web trên điện thoại

  Bạn cũng có thể nhận được thông báo đẩy của trang web mà không cần cài đặt ứng dụng chuyên dụng. Bạn có thể quản lý các thông báo đẩy của trang web đó thông qua ứng dụng trình duyệt (ví dụ: Chrome) mà bạn đang sử dụng:

  1. Nhấn và giữ ứng dụng trình duyệt để truy cập cài đặt ứng dụng trình duyệt.
  2. Nhấn vào Thông tin ứng dụng
  3. Nhấn vào Thông báo và cuộn xuống. Có một phần gọi là "trang web", nơi bạn có thể xem các trang web gửi thông báo cho bạn. Gạt thanh trượt để bật hoặc tắt thông báo.