ID bài viết : 00180433 / Sửa lần cuối : 16/04/2019

Thông tin tương thích với Windows 8

  Khả năng tương thích của sản phẩm Sony với Windows 8 đã được phát hành bởi Microsoft vào ngày 26 tháng mười năm 2012, xin vui lòng tham khảo danh mục sản phẩm  liên quan được liệt kê dưới đây.
  Sản phẩm được bán trong hoặc trước tháng 10 năm 2012  không được liệt kê trên trang này đã không được kiểm tra khả năng tương thích với Windows 8, và sẽ không hỗ trợ hoặc không đảm bảo hoạt động  liên quan đến việc sử dụng của Windows 8 với các sản phẩm này.


  Chọn một danh mục sản phẩm

  Máy ảnh & Máy quay phim

  Máy tính & Máy tính bảng

  MP3 & Máy ghi âm

  Dịch vụ Mạng

  Thiết bị lưu trữ

  TV & Giải trí tại gia