• Kích thước (D x R x C)

    2,4 X 3,2 X 0,2 cm

   • Trọng lượng

    1 g

   • Dung lượng khả dụng

    14,4GB (15.461.881.856 Byte)

   • Bảo hành

    5 năm

   • Tốc độ truyền (Đọc)

    Lên tới 40 MB/giây (chế độ UHS-I)

   • Tốc độ truyền (Ghi)

    Lên đến 50MB/giây

   • Cấp tốc độ

    Lớp 10 (Cấp tốc độ uSD), Lớp 1 (Cấp tốc độ UHS)

   • Dung lượng 

    16GB

   • Giao diện

    UHS-I

   • Dải nhiệt độ vận hành

    -25-+85°C (Không ngưng tụ)