ID bài viết : 00153192 / Sửa lần cuối : 19/07/2016

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Docking Station và Loa.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Docking Station và Loa.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
SRS-X99
SRS-X88
SRS-X77
SRS-X55 *1
SRS-X33 *1
SRS-X2 *1
SRS-X1 *1
SRS-X11 *1
SRS-BTV5
SRS-X9
SRS-X7
SRS-X5 *1
SRS-X3 *1
SRS-CS20BT
ZS-BTG905
ZS-BTG909
ZS-BTG900
SRS-BTM8
SRS-BTS50
SRS-BTX500
SRS-BTX300
ICF-CS20BT
XDR-DS21BT
ZS-BTY52
ZS-BTY55
ZS-BTY50

*1 Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận rằng loa được sạc thông qua kết nối USB đúng cách.