ID bài viết : 00130495 / Sửa lần cuối : 16/09/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Thiết bị lưu trữ).

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Thiết bị lưu trữ).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Phần mềm ứng dụng Phiên bản Danh mục sản phẩm áp dụng Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
XQD Device Driver V2.0 XQD Express Card Adaptor
XQD G Series Registry Setting Tool (dành cho Windows 7) V1.0 Thẻ nhớ XQD - - - -
XQD High Speed Driver V1.04 XQD Card Reader - - - -
Memory Card File Rescue USB Flash Drives
Memory Cards
? ? ? ?
x-Pict Story for Memory Card USB Flash Drives
Memory Cards
? ? ? ?
EasyLock USB Flash Drive ? ? ? ?
Data Transfer Accelerator 3.02.41 External Hard Disk Drive ? ? ? ?
Backup Manager 1.00.30 External Hard Disk Drive ? ? ? ?
Password Protection Manager 1.11.13 External Hard Disk Drive ? ? ? ?
FAT32 Formatter 3.00.03 External Hard Disk Drive ? ? ? ?
Backup Manager 2 2.00.33 External Hard Disk Drive ? ? ? ?