ID bài viết : 00127045 / Sửa lần cuối : 12/08/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho các Phần mềm Ứng dụng (Thiết bị âm thanh cá nhân)

Thông tin tương thích Windows 10 danh cho Phần mềm Ứng dụng (Thiết bị âm thanh cá nhân).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sony hiện kiểm tra hoạt động của những sản phẩm đã phân phối vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn và được liệt kê trong trang này dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:
  • Hoạt động được kiểm tra trong chế độ màn hình desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro. 
  • Không được đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không Tương Thích

Tên Ứng Dụng Phiên bản Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
Sony USB Device Driver
Sony Headphone Amplifier
V2.23.0
Sony Headphone Amplifier(PHA-1A) V7.0.1.2 Đang kiểm tra Đang kiểm tra Đang kiểm tra Đang kiểm tra

Hi-Res Audio Player (Windows)

V1.2.1