ID bài viết : 00130525 / Sửa lần cuối : 16/09/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ghi âm, Thiết bị ghi âm Linear PCM

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ghi âm, Thiết bị ghi âm Linear PCM.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
ICD-AX412
ICD-AX412F
ICD-FX8
ICD-FX88
ICD-PX232
ICD-PX240
ICD-PX312
ICD-PX312D
ICD-PX312F
ICD-PX312M
ICD-PX333
ICD-PX333D
ICD-PX333F
ICD-PX333M
ICD-PX440
ICD-SX712
ICD-SX712D
ICD-SX713
ICD-SX813
ICD-SX733
ICD-SX733D
ICD-SX734
ICD-SX1000
ICD-TX50
ICD-TX650
ICD-UX512
ICD-UX512F
ICD-UX513F
ICD-UX522
ICD-UX522F
ICD-UX523
ICD-UX523F
ICD-UX502
ICD-UX532
ICD-UX533
ICD-UX533F
ICD-UX534F
ICD-UX543
ICD-UX543F
ICD-UX544F
PCM-D1
PCM-D50
PCM-M10
PCM-D100