ID bài viết : 00127037 / Sửa lần cuối : 12/08/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho các dòng Headphone, earphone & headset

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho các dòng Headphone, earphone & headset

Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của những sản phẩm phân phối vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn và được liệt kê trong trang này dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:
  • Hoạt động được kiểm tra ở chế độ desktop của Windows 10 Home và  Windows 10 Pro.
  • Hoạt động không được đảm bảo cho tất cả các máy vi tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không Tương Thích

Dòng sản phẩm Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
PHA-1
PHA-2
PHA-3
PHA-1A
MDR-1ADAC
DR-BT63EX
MDR-1RBT
MDR-ZX550BN
DR-BTN200
DRC-BTN40K
MDR-1RBTMK2
MDR-ZX330BT
MDR-ZX770BN
MDR-ZX770BT
MDR-10RBT
MDR-EX31BN
MDR-ZX750BN
MDR-XB950BT
MDR-AS600BT
MDR-AS800BT
MUC-M1BT1
MDR-1ABT
MDR-AS700BT
DR-BT150NC
XBA-BT75
MDR-1RNCMK2
MDR-1RNC
XBA-NC85D
MDR-HW300K
MDR-HW700DS