ID bài viết : 00130593 / Sửa lần cuối : 16/09/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Máy chụp ảnh kĩ thuật số).

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Máy chụp ảnh kĩ thuật số).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Phầm mềm ứng dụng Phiên bản Danh mục sản phẩm áp dụng Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
PlayMemories Home 5.0.00 or later Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
Action Cam
Music Video Recorder
Bloggie / Webbie
Digital Recording Binoculars
Máy in ảnh
Thiết bị GPS
Image Data Converter 4.2.04 or later Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
Remote Camera Control 3.5.00 or later Cyber-shot
α (Alpha)
Action Cam Movie Creator 5.0.00 or later Action Cam
Sony RAW Driver 2.0.00 or later Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
MVR Studio 1.0.01 or later Music Video Recorder
Content Management Utility Earlier than 2.1 Handycam - - - -