ID bài viết : 00130607 / Sửa lần cuối : 16/09/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho phụ kiện (Hình ảnh kĩ thuật số).

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho phụ kiện (Hình ảnh kĩ thuật số).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
Pin sạc ACC-TRDCX
ACC-TRDCY
Thiết bị GPS GPS-CS1KA
GPS-CS1KASP
GPS-CS3KA
Portable Speaker RDP-CA2
TransferJet Station TJS-1