ID bài viết : 00126911 / Sửa lần cuối : 14/06/2017

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ảnh.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ảnh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...

Kiểm tra môi trường hoạt động:

  • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn .
  • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra


Máy ảnh Compact

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DSC-G1 *1
DSC-G3 *1
DSC-H3 *1
DSC-H7 *1
DSC-H9 *1
DSC-H10 *1
DSC-H20 *1
DSC-H50 *1
DSC-H55 *1
DSC-H70 *1
DSC-H90
DSC-H100
DSC-H200
DSC-H300
DSC-H400
DSC-HX1 *1
DSC-HX5 *1
DSC-HX5C *1
DSC-HX5V *1
DSC-HX7 *1
DSC-HX7V *1
DSC-HX9 *1
DSC-HX9V *1
DSC-HX10 *1
DSC-HX10V *1
DSC-HX20 *1
DSC-HX20V *1
DSC-HX30 *1
DSC-HX30V *1
DSC-HX50 *1
DSC-HX50V *1
DSC-HX60 *1
DSC-HX60V *1
DSC-HX90 *1
DSC-HX90V *1
DSC-HX100 *1
DSC-HX100V *1
DSC-HX200 *1
DSC-HX200V *1
DSC-HX300 *1
DSC-HX400
DSC-HX400V
DSC-J10
DSC-J20
DSC-KW1
DSC-KW11
DSC-RX1 *1
DSC-RX1R *1
DSC-RX10 *1
DSC-RX10M2 *1
DSC-RX100 *1
DSC-RX100M2 *1
DSC-RX100M3 *1
DSC-RX100M4 *1
DSC-S650
DSC-S700
DSC-S730
DSC-S750
DSC-S780
DSC-S800
DSC-S930
DSC-S950
DSC-S980
DSC-S1900
DSC-S2000
DSC-S2100
DSC-S3000
DSC-S5000
DSC-T2 *1
DSC-T20 *1
DSC-T20HDPR *1
DSC-T25 *1
DSC-T70 *1
DSC-T70HDPR *1
DSC-T75 *1
DSC-T77 *1
DSC-T90 *1
DSC-T99
DSC-T99C
DSC-T99D
DSC-T99DC
DSC-T100 *1
DSC-T110 *1
DSC-T110D *1
DSC-T200 *1
DSC-T300 *1
DSC-T500 *1
DSC-T700 *1
DSC-T900 *1
DSC-TF1
DSC-TX1 *1
DSC-TX5 *1
DSC-TX7 *1
DSC-TX7C *1
DSC-TX9
DSC-TX9C
DSC-TX10 *1
DSC-TX20 *1
DSC-TX30 *1
DSC-TX55 *1
DSC-TX66 *1
DSC-TX100 *1
DSC-TX100V *1
DSC-TX200 *1
DSC-TX200V *1
DSC-TX300 *1
DSC-TX300V *1
DSC-W35 *1
DSC-W55 *1
DSC-W80 *1
DSC-W80HDPR *1
DSC-W85 *1
DSC-W90 *1
DSC-W110 *1
DSC-W115 *1
DSC-W120 *1
DSC-W125 *1
DSC-W130 *1
DSC-W150 *1
DSC-W170 *1
DSC-W180
DSC-W190
DSC-W200 *1
DSC-W210 *1
DSC-W215 *1
DSC-W220 *1
DSC-W230 *1
DSC-W270 *1
DSC-W275 *1
DSC-W290 *1
DSC-W300 *1
DSC-W310
DSC-W320 *1
DSC-W330 *1
DSC-W350 *1
DSC-W350D *1
DSC-W360 *1
DSC-W370 *1
DSC-W380 *1
DSC-W390 *1
DSC-W510
DSC-W515PS
DSC-W520
DSC-W530
DSC-W550
DSC-W560 *1
DSC-W570 *1
DSC-W570D *1
DSC-W580 *1
DSC-W610 *1
DSC-W620
DSC-W630
DSC-W650
DSC-W670
DSC-W690
DSC-W710
DSC-W730
DSC-W800
DSC-W810
DSC-W830
DSC-WX1 *1
DSC-WX5
DSC-WX5C
DSC-WX7 *1
DSC-WX9 *1
DSC-WX10 *1
DSC-WX30 *1
DSC-WX50 *1
DSC-WX60 *1
DSC-WX70 *1
DSC-WX80 *1
DSC-WX100 *1
DSC-WX150 *1
DSC-WX170 *1
DSC-WX200 *1
DSC-WX220 *1
DSC-WX300 *1
DSC-WX350 *1
DSC-WX500 *1

*1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


Máy ảnh Lens Style

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DSC-QX10
DSC-QX30
DSC-QX100