ID bài viết : 00130617 / Sửa lần cuối : 16/09/2015

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha)

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Máy ảnh α E-mount
Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
ILCE-7
ILCE-7M2
ILCE-7R
ILCE-7RM2
ILCE-7S
ILCE-3000
ILCE-3500J
ILCE-5000
ILCE-5100
ILCE-6000
NEX-3
NEX-3N
NEX-5
NEX-5C
NEX-5N
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
NEX-7
NEX-C3
NEX-F3

Máy ảnh α A-mount
Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DSLR-A200
DSLR-A230
DSLR-A280
DSLR-A290
DSLR-A300
DSLR-A330
DSLR-A350
DSLR-A380
DSLR-A390
DSLR-A450
DSLR-A500
DSLR-A550
DSLR-A560
DSLR-A580
DSLR-A700
DSLR-A850
DSLR-A900
ILCA-77M2
SLT-A33
SLT-A35
SLT-A37
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A57
SLT-A58
SLT-A65
SLT-A65V
SLT-A77
SLT-A77V
SLT-A99
SLT-A99V

Các loại ống kính dành cho máy ảnh
Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
ILCE-QX1
ILCE-QX1L