ID bài viết : 00130626 / Sửa lần cuối : 14/06/2017

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Tivi.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Tivi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...

Kiểm tra môi trường hoạt động:

 • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn.
 • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
KDL-LX900
KDL-LX903
KDL-LX904
KDL-LX905
XBR-LX900
XBR-LX905
KDL-HX900
KDL-HX903
KDL-HX905
XBR-HX905
XBR-HX909
KDL-HX800
KDL-HX803
KDL-HX805
KDL-HX700
KDL-HX701
KDL-HX703
KDL-HX705
KDL-NX800
KDL-NX801
KDL-NX803
KDL-NX805
KDL-NX807
KDL-NX810
KDL-NX811
KDL-NX813
KDL-NX815
KDL-NX817
KDL-NX700
KDL-NX703
KDL-NX705
KDL-NX710
KDL-NX711
KDL-NX713
KDL-NX715
KDL-NX717
KDL-NX503
KDL-EX700
KDL-EX701
KDL-EX703
KDL-EX705
KDL-EX706
KDL-EX707
KDL-EX708
KDL-EX709
KDL-EX710
KDL-EX711
KDL-EX713
KDL-EX715
KDL-EX716
KDL-EX717
KDL-EX718
KDL-EX719
KDL-EX600
KDL-EX603
KDL-EX605
KDL-EX607
KDL-EX500
KDL-EX501
KDL-EX503
KDL-EX504
KDL-EX505
KDL-EX507
KDL-EX508
KDL-EX400
KDL-EX403
KDL-EX405
KDL-EX406
KDL-EX407
KDL-EX40B
KDL-EX43B
KDL-EX305
KDL-EX306
KDL-EX308
KDL-BX405
KDL-BX305
KDL-PX300
NSX-GT1
KDL-HX920
KDL-HX923
KDL-HX925
XBR-HX920
XBR-HX925
XBR-HX927
XBR-HX929
KDL-HX820
KDL-HX823
KDL-HX825
KDL-HX827
KDL-HX720
KDL-HX723
KDL-HX725
KDL-HX729
KDL-NX720
KDL-NX723
KDL-NX725
KDL-NX727
KDL-EX720
KDL-EX721
KDL-EX723
KDL-EX724
KDL-EX725
KDL-EX726
KDL-EX727
KDL-EX728
KDL-EX729
KDL-CX520
KDL-CX521
KDL-CX523
KDL-CX525
KDL-CX527
XBR-X900
XBR-X905
KD-X9000
KD-X9005
KDL-EX645 *1
KDL-EX640 *1
KDL-EX550
KDL-EX553
KDL-EX555
KDL-EX557
KDL-EX650
KDL-EX651
KDL-EX653
KDL-EX655
KDL-EX657
KDL-EX65A
KDL-HX750
KDL-HX751
KDL-HX752
KDL-HX753
KDL-HX755
KDL-HX756
KDL-HX757
KDL-HX758
KDL-HX759
KDL-HX75A
KDL-HX75G
KDL-HX850
KDL-HX853
KDL-HX855
KDL-HX857
KDL-HX950
KDL-HX953
KDL-HX955
KDL-NX650
KDL-NX655
XBR-HX950
XBR-HX955
XBR-HX957
KD-X8500A
KD-X8504A
KD-X8505A
XBR-X850A
XBR-X855A
KD-X9000A
KD-X9004A
KD-X9005A
XBR-X900A
XBR-X905A
XBR-X907A
KDL-S990A
KDL-S995A
KDL-W503A
KDL-W600A
KDL-W603A
KDL-W605A
KDL-W607A
KDL-W650A
KDL-W651A
KDL-W653A
KDL-W654A
KDL-W655A
KDL-W656A
KDL-W657A
KDL-W658A
KDL-W670A
KDL-W674A
KDL-W680A
KDL-W685A
KDL-W700A
KDL-W704A
KDL-W705A
KDL-W707A
KDL-W708A
KDL-W800A
KDL-W801A
KDL-W802A
KDL-W804A
KDL-W805A
KDL-W806A
KDL-W807A
KDL-W808A
KDL-W809A
KDL-W850A
KDL-W855A
KDL-W900A
KDL-W904A
KDL-W905A
KDL-W950A
KDL-W954A
KDL-W955A
KDL-W957A
KLV-R402A *1
KLV-R407A *1
KLV-R422A *1
KDL-R433A *1
KDL-R435A *1
KLV-R452A *1
KLV-R457A *1
KLV-R472A *1
KDL-R483A *1
KDL-R485A *1
KLV-R300A *1
KDL-R400A *1
KDL-R405A *1
KDL-R407A *1
KDL-R420A *1
KLV-R421A *1
KDL-R423A *1
KDL-R424A *1
KDL-R425A *1
KLV-R426A *1
KLV-R429A *1
KDL-R434A *1
KDL-R450A *1
KDL-R453A *1
KDL-R455A *1
KDL-R457A *1
KDL-R470A *1
KLV-R470A *1
KDL-R471A *1
KDL-R473A *1
KDL-R474A *1
KDL-R475A *1
KLV-R476A *1
KLV-R479A *1
KDL-R500A *1
KDL-R505A *1
KDL-R507A *1
KDL-R520A *1
KDL-R550A *1
KDL-R551A *1
KDL-R555A *1
KDL-R556A *1
KDL-R557A *1
KD-S9000B
KD-S9005B
KD-X8000B
XBR-X800B
KDL-X830B
KD-X8500B
KD-X8505B
XBR-X850B
XBR-X855B
XBR-X857B
KD-X9000B
KD-X9005B
XBR-X900B
XBR-X905B
XBR-X907B
KD-X9500B
KD-X9505B
XBR-X950B
XBR-X955B
XBR-X957B
KDL-W580B
KDL-W585B
KDL-W590B
KDL-W600B
KDL-W605B
KDL-W607B
KDL-W608B
KDL-W609B
KDL-W610B
KDL-W630B
KDL-W700B
KJ-W700C
KDL-W705B
KDL-W705C
KDL-W706B
KDL-W708B
KDL-W790B
KDL-W800B
KDL-W805B
KDL-W807B
KDL-W808B
KDL-W815B
KDL-W817B
KDL-W828B
KDL-W829B
KDL-W830B
KDL-W840B
KDL-W850B
KDL-W855B
KDL-W856B
KDL-W857B
KDL-W858B
KDL-W900B
KDL-W950B
KDL-W955B
KDL-W957B
KDL-WM15B
KDL-R300B
KLV-R302B
KDL-R303B
KDL-R304B
KDL-R305B
KLV-R306B
KDL-R350B
KLV-R352B
KDL-R353B
KDL-R355B
KDL-R410B
KLV-R412B
KDL-R413B
KDL-R415B
KDL-R420B
KLV-R422B
KDL-R423B
KDL-R424B
KDL-R425B
KLV-R426B
KDL-R427B
KDL-R428B
KDL-R429B
KDL-R430B
KDL-R433B
KDL-R435B
KDL-R450B
KDL-R453B
KDL-R455B
KDL-R470B
KLV-R472B
KDL-R473B
KDL-R475B
KDL-R477B
KDL-R478B
KDL-R479B
KDL-R480B
KLV-R482B
KDL-R483B
KDL-R485B
KDL-RM10B
KDL-RM5B
KLV-P402B
KLV-P412B
KLV-P422B
KDL-R330B
KDL-R354B
KDL-R380B
KDL-R510A
KD-S8005C
KD-S8505C
XBR-X810C
KD-X8300C
KD-X8301C
KD-X8305C
KD-X8307C
KD-X8308C
KD-X8309C
XBR-X830C
XBR-X835C
XBR-X837C
KJ-X8500C
KD-X8501C
KD-X8505C
KD-X8507C
KD-X8508C
KD-X8509C
XBR-X850C
XBR-X855C
XBR-X857C
KJ-X9000C
KD-X9005C
XBR-X900C
XBR-X907C
XBR-X910C
KJ-X9300C
KD-X9305C
XBR-X930C
KJ-X9400C
KD-X9405C
XBR-X940C
XBR-X945C
KDL-FA95C
KDL-FA97C
KDL-W755C
KDL-W756C Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...<\/p>\n

Kiểm tra môi trường hoạt động<\/span>:<\/span>
<\/p>\n

  \n
 • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn.<\/li>\n
 • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.<\/li>\n<\/ul>\n

  Chú thích<\/span>:<\/span>
  \n✓ : Tương thích
  \n- : Không tương thích
  \n? : Đang được kiểm tra<\/p>\n

  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
  Model<\/td>\nWindows 10 Home<\/td>\nWindows 10 Pro<\/td>\nLưu ý<\/td>\n<\/tr>\n
  32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX904<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX909<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX801<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX807<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX810<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX811<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX813<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX815<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX817<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX706<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX707<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX708<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX709<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX716<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX718<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX719<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX600<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX603<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX605<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX607<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX500<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX501<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX504<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX505<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX507<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX508<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX400<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX403<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX406<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX407<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX40B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX43B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX306<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX308<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-BX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-BX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-PX300<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  NSX-GT1<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX923<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX927<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX929<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX820<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX823<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX825<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX827<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX721<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX724<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX726<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX728<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX520<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX521<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX523<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX525<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX527<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9000<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX645<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX640<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX550<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX553<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX555<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX557<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX651<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX653<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX657<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX65A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX750<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX751<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX752<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX753<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX755<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX756<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX757<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX758<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX759<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX75A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX75G<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX850<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX853<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX855<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX857<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX953<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX957<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8504A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9000A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9004A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X907A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-S990A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-S995A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W503A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W600A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W603A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W605A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W607A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W650A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W651A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W653A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W654A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W655A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W656A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W657A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W658A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W670A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W674A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W680A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W685A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W700A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W704A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W705A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W707A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W708A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W800A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W801A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W802A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W804A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W805A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W806A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W807A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W808A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W809A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W904A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W950A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W954A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W955A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W957A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R402A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R422A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R433A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R435A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R452A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R472A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R483A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R485A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R300A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R400A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R405A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R420A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R421A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R423A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R424A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R425A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R426A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R429A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R434A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R450A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R453A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R455A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R471A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R473A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R474A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R475A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R476A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R479A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R507A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R520A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R550A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R551A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R555A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R556A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R557A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-X830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X905B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X907B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W580B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W585B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W590B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W600B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W605B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W607B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W608B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W609B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W610B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W630B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W700B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-W700C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W705B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W705C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W706B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W708B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W790B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W805B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W807B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W808B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W815B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W817B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W828B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W829B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W840B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W856B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W858B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-WM15B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R300B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R302B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R303B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R304B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R305B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R306B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R350B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R352B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R353B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R355B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R410B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R413B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R415B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R420B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R423B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R424B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R425B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R426B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R427B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R428B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R429B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R430B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R433B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R435B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R450B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R453B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R455B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R470B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R472B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R473B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R475B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R477B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R478B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R479B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R480B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R482B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R483B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R485B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-RM10B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-RM5B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-P402B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-P412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-P422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R330B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R354B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R380B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R510A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S8005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X810C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8301C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8307C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8308C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8309C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X830C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X835C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X837C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X8500C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8501C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8507C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8508C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8509C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X850C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X855C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X857C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X9000C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X907C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X910C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X9300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X930C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X9400C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9405C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X940C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X945C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-FA95C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-FA97C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W755C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W756C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n