ID bài viết : S500059097 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Thẻ nhớ SD có hỗ trợ chức năng bảo vệ nội dung không?

Thẻ nhớ SD hỗ trợ chức năng bảo vệ nội dung.

    Vâng, thẻ nhớ SD hỗ trợ công nghệ CPRM (Content Protection for Recordable Media) phù hợp với những tiêu chuẩn của thẻ nhớ SD.