ID bài viết : 00130626 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Tivi.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Tivi.

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...

  Kiểm tra môi trường hoạt động:

  • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn.
  • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  KDL-LX900
  KDL-LX903
  KDL-LX904
  KDL-LX905
  XBR-LX900
  XBR-LX905
  KDL-HX900
  KDL-HX903
  KDL-HX905
  XBR-HX905
  XBR-HX909
  KDL-HX800
  KDL-HX803
  KDL-HX805
  KDL-HX700
  KDL-HX701
  KDL-HX703
  KDL-HX705
  KDL-NX800
  KDL-NX801
  KDL-NX803
  KDL-NX805
  KDL-NX807
  KDL-NX810
  KDL-NX811
  KDL-NX813
  KDL-NX815
  KDL-NX817
  KDL-NX700
  KDL-NX703
  KDL-NX705
  KDL-NX710
  KDL-NX711
  KDL-NX713
  KDL-NX715
  KDL-NX717
  KDL-NX503
  KDL-EX700
  KDL-EX701
  KDL-EX703
  KDL-EX705
  KDL-EX706
  KDL-EX707
  KDL-EX708
  KDL-EX709
  KDL-EX710
  KDL-EX711
  KDL-EX713
  KDL-EX715
  KDL-EX716
  KDL-EX717
  KDL-EX718
  KDL-EX719
  KDL-EX600
  KDL-EX603
  KDL-EX605
  KDL-EX607
  KDL-EX500
  KDL-EX501
  KDL-EX503
  KDL-EX504
  KDL-EX505
  KDL-EX507
  KDL-EX508
  KDL-EX400
  KDL-EX403
  KDL-EX405
  KDL-EX406
  KDL-EX407
  KDL-EX40B
  KDL-EX43B
  KDL-EX305
  KDL-EX306
  KDL-EX308
  KDL-BX405
  KDL-BX305
  KDL-PX300
  NSX-GT1
  KDL-HX920
  KDL-HX923
  KDL-HX925
  XBR-HX920
  XBR-HX925
  XBR-HX927
  XBR-HX929
  KDL-HX820
  KDL-HX823
  KDL-HX825
  KDL-HX827
  KDL-HX720
  KDL-HX723
  KDL-HX725
  KDL-HX729
  KDL-NX720
  KDL-NX723
  KDL-NX725
  KDL-NX727
  KDL-EX720
  KDL-EX721
  KDL-EX723
  KDL-EX724
  KDL-EX725
  KDL-EX726
  KDL-EX727
  KDL-EX728
  KDL-EX729
  KDL-CX520
  KDL-CX521
  KDL-CX523
  KDL-CX525
  KDL-CX527
  XBR-X900
  XBR-X905
  KD-X9000
  KD-X9005
  KDL-EX645 *1
  KDL-EX640 *1
  KDL-EX550
  KDL-EX553
  KDL-EX555
  KDL-EX557
  KDL-EX650
  KDL-EX651
  KDL-EX653
  KDL-EX655
  KDL-EX657
  KDL-EX65A
  KDL-HX750
  KDL-HX751
  KDL-HX752
  KDL-HX753
  KDL-HX755
  KDL-HX756
  KDL-HX757
  KDL-HX758
  KDL-HX759
  KDL-HX75A
  KDL-HX75G
  KDL-HX850
  KDL-HX853
  KDL-HX855
  KDL-HX857
  KDL-HX950
  KDL-HX953
  KDL-HX955
  KDL-NX650
  KDL-NX655
  XBR-HX950
  XBR-HX955
  XBR-HX957
  KD-X8500A
  KD-X8504A
  KD-X8505A
  XBR-X850A
  XBR-X855A
  KD-X9000A
  KD-X9004A
  KD-X9005A
  XBR-X900A
  XBR-X905A
  XBR-X907A
  KDL-S990A
  KDL-S995A
  KDL-W503A
  KDL-W600A
  KDL-W603A
  KDL-W605A
  KDL-W607A
  KDL-W650A
  KDL-W651A
  KDL-W653A
  KDL-W654A
  KDL-W655A
  KDL-W656A
  KDL-W657A
  KDL-W658A
  KDL-W670A
  KDL-W674A
  KDL-W680A
  KDL-W685A
  KDL-W700A
  KDL-W704A
  KDL-W705A
  KDL-W707A
  KDL-W708A
  KDL-W800A
  KDL-W801A
  KDL-W802A
  KDL-W804A
  KDL-W805A
  KDL-W806A
  KDL-W807A
  KDL-W808A
  KDL-W809A
  KDL-W850A
  KDL-W855A
  KDL-W900A
  KDL-W904A
  KDL-W905A
  KDL-W950A
  KDL-W954A
  KDL-W955A
  KDL-W957A
  KLV-R402A *1
  KLV-R407A *1
  KLV-R422A *1
  KDL-R433A *1
  KDL-R435A *1
  KLV-R452A *1
  KLV-R457A *1
  KLV-R472A *1
  KDL-R483A *1
  KDL-R485A *1
  KLV-R300A *1
  KDL-R400A *1
  KDL-R405A *1
  KDL-R407A *1
  KDL-R420A *1
  KLV-R421A *1
  KDL-R423A *1
  KDL-R424A *1
  KDL-R425A *1
  KLV-R426A *1
  KLV-R429A *1
  KDL-R434A *1
  KDL-R450A *1
  KDL-R453A *1
  KDL-R455A *1
  KDL-R457A *1
  KDL-R470A *1
  KLV-R470A *1
  KDL-R471A *1
  KDL-R473A *1
  KDL-R474A *1
  KDL-R475A *1
  KLV-R476A *1
  KLV-R479A *1
  KDL-R500A *1
  KDL-R505A *1
  KDL-R507A *1
  KDL-R520A *1
  KDL-R550A *1
  KDL-R551A *1
  KDL-R555A *1
  KDL-R556A *1
  KDL-R557A *1
  KD-S9000B
  KD-S9005B
  KD-X8000B
  XBR-X800B
  KDL-X830B
  KD-X8500B
  KD-X8505B
  XBR-X850B
  XBR-X855B
  XBR-X857B
  KD-X9000B
  KD-X9005B
  XBR-X900B
  XBR-X905B
  XBR-X907B
  KD-X9500B
  KD-X9505B
  XBR-X950B
  XBR-X955B
  XBR-X957B
  KDL-W580B
  KDL-W585B
  KDL-W590B
  KDL-W600B
  KDL-W605B
  KDL-W607B
  KDL-W608B
  KDL-W609B
  KDL-W610B
  KDL-W630B
  KDL-W700B
  KJ-W700C
  KDL-W705B
  KDL-W705C
  KDL-W706B
  KDL-W708B
  KDL-W790B
  KDL-W800B
  KDL-W805B
  KDL-W807B
  KDL-W808B
  KDL-W815B
  KDL-W817B
  KDL-W828B
  KDL-W829B
  KDL-W830B
  KDL-W840B
  KDL-W850B
  KDL-W855B
  KDL-W856B
  KDL-W857B
  KDL-W858B
  KDL-W900B
  KDL-W950B
  KDL-W955B
  KDL-W957B
  KDL-WM15B
  KDL-R300B
  KLV-R302B
  KDL-R303B
  KDL-R304B
  KDL-R305B
  KLV-R306B
  KDL-R350B
  KLV-R352B
  KDL-R353B
  KDL-R355B
  KDL-R410B
  KLV-R412B
  KDL-R413B
  KDL-R415B
  KDL-R420B
  KLV-R422B
  KDL-R423B
  KDL-R424B
  KDL-R425B
  KLV-R426B
  KDL-R427B
  KDL-R428B
  KDL-R429B
  KDL-R430B
  KDL-R433B
  KDL-R435B
  KDL-R450B
  KDL-R453B
  KDL-R455B
  KDL-R470B
  KLV-R472B
  KDL-R473B
  KDL-R475B
  KDL-R477B
  KDL-R478B
  KDL-R479B
  KDL-R480B
  KLV-R482B
  KDL-R483B
  KDL-R485B
  KDL-RM10B
  KDL-RM5B
  KLV-P402B
  KLV-P412B
  KLV-P422B
  KDL-R330B
  KDL-R354B
  KDL-R380B
  KDL-R510A
  KD-S8005C
  KD-S8505C
  XBR-X810C
  KD-X8300C
  KD-X8301C
  KD-X8305C
  KD-X8307C
  KD-X8308C
  KD-X8309C
  XBR-X830C
  XBR-X835C
  XBR-X837C
  KJ-X8500C
  KD-X8501C
  KD-X8505C
  KD-X8507C
  KD-X8508C
  KD-X8509C
  XBR-X850C
  XBR-X855C
  XBR-X857C
  KJ-X9000C
  KD-X9005C
  XBR-X900C
  XBR-X907C
  XBR-X910C
  KJ-X9300C
  KD-X9305C
  XBR-X930C
  KJ-X9400C
  KD-X9405C
  XBR-X940C
  XBR-X945C
  KDL-FA95C
  KDL-FA97C
  KDL-W755C
  KDL-W756C Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...<\/p>\n

  Kiểm tra môi trường hoạt động<\/span>:<\/span>
  <\/p>\n

   \n
  • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn.<\/li>\n
  • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.<\/li>\n<\/ul>\n

   Chú thích<\/span>:<\/span>
   \n✓ : Tương thích
   \n- : Không tương thích
   \n? : Đang được kiểm tra<\/p>\n

   \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
   Model<\/td>\nWindows 10 Home<\/td>\nWindows 10 Pro<\/td>\nLưu ý<\/td>\n<\/tr>\n
   32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX904<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX909<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX801<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX807<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX810<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX811<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX813<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX815<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX817<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX706<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX707<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX708<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX709<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX716<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX718<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX719<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX600<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX603<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX605<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX607<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX500<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX501<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX504<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX505<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX507<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX508<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX400<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX403<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX406<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX407<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX40B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX43B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX306<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX308<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-BX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-BX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-PX300<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   NSX-GT1<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX923<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX927<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX929<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX820<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX823<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX825<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX827<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX721<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX724<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX726<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX728<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX520<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX521<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX523<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX525<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX527<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9000<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX645<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX640<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX550<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX553<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX555<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX557<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX651<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX653<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX657<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX65A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX750<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX751<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX752<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX753<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX755<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX756<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX757<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX758<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX759<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX75A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX75G<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX850<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX853<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX855<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX857<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX953<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX957<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8504A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9000A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9004A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X907A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-S990A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-S995A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W503A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W600A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W603A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W605A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W607A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W650A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W651A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W653A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W654A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W655A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W656A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W657A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W658A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W670A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W674A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W680A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W685A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W700A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W704A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W705A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W707A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W708A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W800A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W801A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W802A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W804A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W805A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W806A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W807A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W808A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W809A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W904A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W950A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W954A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W955A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W957A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R402A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R422A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R433A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R435A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R452A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R472A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R483A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R485A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R300A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R400A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R405A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R420A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R421A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R423A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R424A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R425A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R426A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R429A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R434A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R450A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R453A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R455A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R471A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R473A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R474A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R475A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R476A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R479A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R507A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R520A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R550A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R551A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R555A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R556A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R557A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-X830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X905B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X907B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W580B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W585B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W590B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W600B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W605B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W607B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W608B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W609B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W610B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W630B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W700B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-W700C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W705B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W705C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W706B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W708B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W790B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W805B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W807B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W808B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W815B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W817B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W828B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W829B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W840B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W856B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W858B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-WM15B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R300B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R302B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R303B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R304B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R305B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R306B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R350B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R352B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R353B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R355B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R410B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R413B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R415B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R420B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R423B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R424B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R425B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R426B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R427B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R428B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R429B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R430B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R433B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R435B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R450B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R453B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R455B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R470B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R472B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R473B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R475B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R477B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R478B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R479B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R480B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R482B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R483B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R485B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-RM10B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-RM5B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-P402B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-P412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-P422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R330B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R354B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R380B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R510A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S8005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X810C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8301C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8307C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8308C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8309C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X830C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X835C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X837C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X8500C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8501C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8507C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8508C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8509C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X850C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X855C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X857C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X9000C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X907C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X910C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X9300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X930C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X9400C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9405C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X940C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X945C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-FA95C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-FA97C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W755C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W756C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n