• Tốc độ đọc/ghi thấp nhất

    15Mbps (khi kết nối với những thiết bị được tối ưu tương thích chuẩn Memory Stick PRO

   • Giao tiếp

    Tuần tự/song song

   • Điện thế hoạt động

    2.7V - 3.6V

   • Phụ kiện kèm theo

    Adaptor chuẩn

   • Dòng điện hoạt động trung bình (khi truyền dữ liệu tuần tự)

    65mA (tối đa)

   • Kích thước (rộng x dài x dày)

    31 x 20 x 1.6mm

   • Dòng điện hoạt động trung bình (khi truyền dữ liệu song song)

    100mA (tối đa)

   • Dung lượng

    4GB

   • Khối lượng

    Khoảng 2g

   • Hoạt động ở nhiệt độ

    -25C to +85C

   • Dòng điện khi ở chế độ chờ

    1.5mA (tối đa)