ID bài viết : 00180444 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows® 7 cho Thiết bị ngoại vi/ Phần mềm liên quan đến Memory Stick

                                                                       Windows 7

  Phần mềm liên quan đến Memory Stick

  32-bit

  64-bit

  Memory Stick Formatter Tương thích
  Memory Stick File Rescue Tương thích. Vui lòng cài đặt phiên bản mới nhất
  Image Converter 3 Version 3.1 Không Tương thích
  SonicStage CP Version 4.3 Không Tương thích

  Các thiết bị ngoại vi Memory Stick

  32-bit

  64-bit

  MSAC-EX1 Tương thích. Vui lòng cài đặt phiên bản mới nhất
  MSAC-US40 Tương thích
  MSAC-US30 Tương thích
  MSAC-UAH1 Tương thích
  MSAC-UAM1 Tương thích
  MSAC-UAM2 Tương thích
  MSAC-PC4 Không Tương thích
  MSAC-PC3 Không Tương thích
  MSAC-USM1 Không Tương thích
   Cập nhật lần cuối ngày 4 tháng 11 năm 2009