Điện năng tiêu thụ (chế độ chờ)
1.5mA(tối đa)
Tốc độ truyền tải (song song)
160Mbps (20MB/giây) truyền tải song song (tốc độ tối đa trên lý thuyết)
Dòng điện hoạt động trung bình (khi truyền dữ liệu tuần tự)
65mA(tối đa)
Tốc độ ghi
32Mbps (tối thiểu) (khi kết nối với những thiết bị tương thích chuẩn Memory Stick PRO)
Dung lượng
Khoảng 3.66GB
Điện thế xuất
2.7V-3.6V
Trọng lượng (xấp xỉ)
2g
Kích thước (xấp xỉ)
(20 x 31 x 1.6mm)