• Tiêu thụ điện năng (Voltage)

    2.7V - 3.6V

   • Giao diện Memory Stick™

    Serial/4bit-parallel/8bit-parallel

   • Dung lượng hữu dụng

    Khoảng 7.35GB

   • Dòng điện hoạt động (truyền tải song song 4-bit)

    100mA (tối đa)

   • Nhiệt độ hoạt động yêu cầu (truyền tải nối tiếp/ song song 4-bit)

    -25°C ~ +85°C (không ngưng tụ)

   • Dòng điện hoạt động (truyền tải nối tiếp)

    65mA (tối đa)

   • Nhiệt độ hoạt động yêu cầu (truyền tải song song 8-bit)

    -25°C ~ +65°C (không ngưng tụ)

   • Tốc độ ghi tối thiểu (truyền tải song song 4-bit)

    5MB/s (40Mb/s, trong điều kiện tối ưu)

   • Dòng điện hoạt động (truyền tải song song 8-bit)

    200mA (tối đa)

   • Tốc độ ghi tối thiểu (truyền tải song song 8-bit)

    15MB/s (120Mb/s, trong điều kiện tối ưu)

   • Dòng điện khi ở chế độ chờ

    5.0mA (tối đa)

   • Khối lượng

    Khoảng 2g

   • Kích thước (Rộng x Dài x Dày)

    Khoảng 20 x 31 x 1.6mm

   • Khối lượng

    Khoảng 27g

   • Kích thước (Rộng x Cao x Dày)

    Khoảng 125 x 155 x 9mm

   • Kiểu đóng gói

    ECO Package

   • Thời gian bảo hành

    10 năm