ID bài viết : S500061152 / Sửa lần cuối : 14/11/2011

Làm thế nào để các tập tin hình ảnh 3D đã phục hồi có thể xem trên máy tính hoặc trên máy ảnh được dùng chụp những hình này?

Cách để các tập tin hình ảnh 3D đã phục hồi có thể xem trên máy tính hoặc trên máy ảnh được dùng chụp những hình này

  Phần mềm áp dụng: Memory Card File Rescue 3.1.

  Các tập tin hình ảnh 3D( định dạng MPO) đã phục hồi có thể xem trên máy ảnh bằng cách sao chép các tập tin đến thẻ nhớ và gắn thẻ nhớ vào máy ảnh ( Một số máy ảnh có thể không hỗ trợ hiển thị hình ảnh)

  Đối với các tập tin hình ảnh 3D đang phục hồi.

  Các tập tin hình ảnh 3D(.mpo) được sắp xếp vào các thư mục xác định bởi máy ảnh.

  Khi phục hồi các tập tin hình ảnh 3D, Memory Card File Rescue lưu các tập tin phục hồi .mpo vào 1 thư mục được đặt tên là MPO\xxx. (xxx sẽ là 3 chữ số)

   

  1. Chuẩn bị một thẻ nhớ để chép dữ liệu.
   Sử dụng thẻ nhớ đã được định dạng bằng máy ảnh bạng đang dùng

   Lưu ý quan trọng:
   Sao chép dữ liệu trở lại thẻ nhớ phục hồi dữ liệu sẽ bị ghi đè lên dữ liệu cũ, làm không thể có được  kết quả phục hồi các tập tin cần thiết.
   Chúng tôi khuyên bạn nên dùng một thẻ nhớ khác để lưu các tập tin được phục hồi

  2. Sao chép các tập tin hình ảnh 3D đã được phục hồi vào thẻ nhớ
   Sao chép tất cả các tập tin hình ảnh 3D(.mpo) từ thư mục MPO\xxx trong thư mục phục hồi vào thư mục chứa các tập tin ảnh chụp, được đặt bên trong thư mục DCIM của thẻ nhớ

   Lưu ý: Tên của thư mục chứa tập tin ảnh chụp (chẳng hạn, "100MSDCF") khác nhau phụ thuộc vào loại máy ảnh. Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy ảnh để biết chi tiết.

   Nếu thẻ nhớ không có thư mục DCIM và một thư mục chứa các tập tin ảnh chụp, hãy chụp một bức hình bằng máy ảnh của bạn để tạo chúng

   Dưới đây là ví dụ với máy ảnh Sony.
   /support/attachments/476190/filerescue_3D_2.gif

  3. Gắn thẻ nhớ vào máy ảnh, mở nguồn. Tùy thuộc vào máy ảnh, một thông báo đề nghị bạn tái tạo lại cơ sở dữ liệu tập tin có thể được hiển thị. Trong các trường hợp này, hãy tạo lại các tập tin.
  4. Xác nhận các tập tin hình ảnh 3D đã phục hồi có thể được phát lại trên máy ảnh.
   Tùy thuộc vào máy ảnh, chụp thêm hình ảnh hoặc các hoạt động tương tư để phục hồi thẻ nhớ có thể không được