ID bài viết : S500060838 / Sửa lần cuối : 18/05/2011

"HX" hay SDHC Class10 của Sony nhanh hơn?

    So sánh giữa HX và SDHC Class10 của Sony.
    Memory Stick PRO-HG Duo HX đọc 50MB/giây và SDHC Class10 của Sony đọc 22MB/s, vì thế HX nhanh hơn SDHC Class10.