ID bài viết : 00112385 / Sửa lần cuối : 12/01/2023In

Máy ảnh không nhận dạng thẻ nhớ.

  Một trong các thông báo lỗi sau đây có thể hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh khi thẻ nhớ không được nhận dạng:

  • REINSERT THE MEMORY CARD (LẮP LẠI THẺ NHỚ)

  • NO MEMORY CARD (KHÔNG CÓ THẺ NHỚ)

  • MEMORY CARD ERROR (LỖI THẺ NHỚ)

  • C:13:xx ERROR (LỖI C:13:xx)

  • Unable to use Memory card (Không thể sử dụng thẻ nhớ)

  Hãy thử các bước khắc phục sự cố này cho đến khi sự cố được giải quyết:

  Kiểm tra xem máy ảnh có hỗ trợ loại và dung lượng thẻ nhớ không

  Kiểm tra để đảm bảo rằng thẻ nhớ được lắp đúng chiều hoặc không bị xiên lệch

  Đảm bảo đầu kết nối của thẻ nhớ không bị bẩn

  Kiểm tra vấu khóa của thẻ nhớ

  Đảm bảo không có vấn đề gì với thẻ nhớ.

  Kiểm tra xem có thể nhận dạng được thẻ nhớ khác hay không.

  Để biết các thông báo lỗi khác, vui lòng kiểm tra như sau.