ID bài viết : 00082926 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Cách gửi hình ảnh đến thiết bị di động bằng chức năng NFC Chia sẻ một chạm.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  • Bạn phải bật chức năng NFC trên thiết bị di động.
  • Bạn nên tắt chức năng ngủ và màn hình khóa của thiết bị di động.
  • Bạn cần cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) trên thiết bị di động.
  • Đối với phim, bạn chỉ có thể truyền các phim MP4 được quay với File Format (Định dạng tập tin) được đặt thành MP4.
  • Màn hình máy ảnh cần hiển thị (ký hiệu N).

  Hãy làm theo các bước sau đây để truyền ảnh:

  1. Phát hình ảnh mà bạn cần gửi đến thiết bị di động trên máy ảnh.

   LƯU Ý: Bạn cũng có thể gửi nhiều ảnh. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước dưới đây.

   1. Nhấn MENU.
   2. Chọn (không dây).
   3. Chọn Send to Smartphone (Gửi đến điện thoại thông minh).
   4. Chọn This Image (Ảnh này), All Images on This Date (Tất cả ảnh vào ngày này) hoặc Multiple Images (Nhiều ảnh).
   5. Chờ xác nhận trên màn hình để kết nối, rồi kết nối máy ảnh với thiết bị di động qua NFC.
  2. Chạm thiết bị di động vào máy ảnh trong 1-2 giây cho đến khi ứng dụng Imaging Edge Mobile khởi chạy.

   LƯU Ý: Vị trí ký hiệu N trên máy ảnh khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  3. Khi đó, quá trình truyền ảnh sẽ bắt đầu.

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể thay đổi cỡ ảnh đã gửi đến thiết bị di động. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước dưới đây.
   1. Trên thiết bị di động của bạn, mở ứng dụng Imaging Edge Mobile.
   2. Chuyển đến Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Copy Image Size (Sao chép cỡ ảnh).
   4. Chọn Original (Gốc), 2M hoặc VGA.
  • Ảnh đã truyền sẽ được lưu trong thư mục Imaging Edge Mobile.
  • Một số ảnh có thể không được hiển thị trên thiết bị di động tùy thuộc vào định dạng ghi.
  • Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG khi gửi.
  • Nếu (chỉ số ảnh) được hiển thị trên máy ảnh, bạn sẽ không thể truyền ảnh bằng cách sử dụng chức năng NFC.
  • Bạn nên tắt Airplane Mode (Chế độ máy bay) trên máy ảnh và thiết bị di động.
  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm để biết các loại tập tin được hỗ trợ với tính năng Chia sẻ một chạm.