ID bài viết : 00162950 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Công nghệ không dây Bluetooth là gì?

  Bluetooth là gì?

  Bluetooth là công nghệ truyền tin không dây có thể được sử dụng để truyền dữ liệu trong phạm vi gần từ thiết bị kỹ thuật số này sang thiết bị kỹ thuật số khác. Về cơ bản, Bluetooth là kết nối không dây giữa hai thiết bị, sử dụng sóng radio băng tần 2,4 GHz.
  Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: http://www.bluetooth.com

  Cấu hình là gì?

  Đối với hai thiết bị kết nối bằng Bluetooth, cả hai thiết bị phải hỗ trợ cùng một cấu hình. Nếu các thiết bị hỗ trợ các cấu hình khác nhau thì sẽ không thể kết nối với nhau được.
  Hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị để biết cấu hình được hỗ trợ của chúng.
   
  Ghép nối là gì?

  Khi kết nối các thiết bị Bluetooth lần đầu tiên, quy trình đăng ký thiết bị được yêu cầu. Quy trình này được gọi là ghép nối.
  Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.