ID bài viết : 00137858 / Sửa lần cuối : 26/02/2023In

Làm thế nào để tải trình điều khiển cần thiết để kết nối máy ảnh hoặc máy quay với máy tính của tôi?

  Dịch vụ tải xuống trình điều khiển USB đã kết thúc. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần trình điều khiển USB. Vui lòng kiểm tra những điều sau đây để biết chi tiết.

  Đối với máy ảnh và máy quay không có băng từ

  Bạn sẽ không cần cài đặt trình điều khiển để kết nối thiết bị USB Sony với máy tính. Sau khi kết nối thiết bị USB, máy tính sẽ phát hiện ra thiết bị USB và tự động cài đặt trình điều khiển thích hợp.

  Đối với máy quay băng từ

  • Đối với ảnh được chụp trên Thẻ nhớ (ảnh và phim tùy thuộc vào mẫu máy), bạn có thể chuyển ảnh vào ảnh bằng cách kết nối với máy tính. Không cần cài đặt trình điều khiển đặc biệt nào để chuyển ảnh từ Thẻ nhớ.

   LƯU Ý: Tùy thuộc vào mẫu máy, Đế kết nối Handycam có một đầu ra USB.

  • Đối với quay phim trên băng từ, hãy xem Hướng dẫn nhập băng video để biết các hướng dẫn về cách quay phim và lưu vào máy tính của bạn từ băng video.