ID bài viết : 00112385 / Sửa lần cuối : 24/03/2024In

Máy ảnh không nhận dạng thẻ nhớ và xuất hiện thông báo lỗi.

  Trước khi bắt đầu

  • QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.
  • Các bước mở và đóng nắp thẻ nhớ của máy ảnh sẽ khác nhau tùy theo mẫumáy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của máy ảnh.

  Khắc phục sự cố

  Có thể không nhận dạng được thẻ nhớ nếu thẻ không kết nối đúng cách với khe cắm thẻ nhớ trong máy ảnh của bạn. Một trong các thông báo lỗi sau đây có thể hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh khi thẻ nhớ không được nhận dạng.

  Thông báo lỗi và cách khắc phục sự cố

  Biểu tượng / Thông báo lỗiNguyên nhân tiềm ẩn và các bước khắc phục sự cố
  Biểu tượng (Cảnh báo) / biểu tượng (Trục trặc)
  • Có vấn đề gì đó với thẻ nhớ. Thay thẻ nhớ khác.
  Không thể sử dụng thẻ nhớ. Định dạng?
  • Thẻ nhớ đã được định dạng trên máy tính và định dạng tập tin đã được sửa đổi. Chọn Enter rồi định dạng thẻ nhớ. Bạn có thể sử dụng lại thẻ nhớ tuy nhiên toàn bộ dữ liệu trước đó trong thẻ nhớ sẽ bị xóa. Có thể mất một chút thời gian để hoàn thành định dạng. Nếu vẫn hiện thông báo thì hãy thay thẻ nhớ.
  Lỗi thẻ nhớ
  • Đã lắp thẻ nhớ không tương thích. Để kiểm tra khả năng tương thích của Thẻ nhớ, Memory Stick™ và Thẻ SD với máy ảnh và máy quay Sony, vui lòng tham khảo trang Thông tin về khả năng tương thích của phụ kiện của chúng tôi.
  • Định dạng không thành công. Định dạng lại thẻ nhớ.
  Không đọc được thẻ nhớ. Lắp lại thẻ nhớ.
  • Đã lắp thẻ nhớ không tương thích. Để kiểm tra khả năng tương thích của Thẻ nhớ, Memory Stick™ và Thẻ SD với máy ảnh và máy quay Sony, vui lòng tham khảo trang Thông tin về khả năng tương thích của phụ kiện của chúng tôi.
  • Thẻ nhớ bị hỏng.
  • Đầu kết nối của thẻ nhớ bị bẩn. Đầu kết nối của thẻ nhớ bị bẩn có thể khiến kết nối bị lỏng và máy quay không thể nhận dạng đúng thẻ nhớ. Hãy lau sạch đầu kết nối của thẻ bằng vải khô hoặc miếng bông khô, rồi lắp lại thẻ nhớ.
  Thẻ nhớ bị khóa.
  • Bạn đang sử dụng thẻ nhớ có nút gạt chống ghi hoặc nút gạt chống xóa với nút gạt ở vị trí LOCK (KHÓA). Trượt nút gạt sang vị trí ghi. Lấy thẻ nhớ ra khỏi máy ảnh và di chuyển vấu Khóa sang vị trí Mở khóa.
   Hình ảnh hiển thị A (vị trí của Vấu khóa)
   A: Vấu khóa
  Thẻ nhớ này có thể không có khả năng ghi và phát bình thường.
  Không thể tạo thêm thư mục.
  • Một thư mục trong thẻ nhớ có ba chữ số đầu tiên 999. Bạn không thể tạo thêm bất kỳ thư mục nào trên máy ảnh này.
  Lắp lại thẻ nhớ
  • Lắp lại thẻ nhớ vài lần. Nếu đèn báo tiếp tục nhấp nháy ngay cả sau khi lắp lại thì thẻ nhớ có thể bị hỏng. Hãy thử dùng thẻ nhớ khác.
  Không thể nhận dạng thẻ nhớ này. Định dạng và sử dụng lại.
  • Định dạng thẻ nhớ. Lưu ý rằng khi bạn định dạng thẻ nhớ, tất cả phim và ảnh đã ghi sẽ bị xóa.
  Đã đạt đến số lượng thư mục ảnh tĩnh tối đa. Không thể ghi ảnh tĩnh.
  • Bạn không thể tạo thư mục vượt quá 999MSDCF. Bạn không thể tạo hoặc xóa các thư mục đã tạo bằng sản phẩm này.
  • Định dạng thẻ nhớ hoặc xóa thư mục bằng máy tính.

  Các bước khắc phục sự cố bổ sung:

  Kiểm tra để đảm bảo rằng thẻ nhớ được lắp đúng chiều hoặc không bị xiên lệch Đảm bảo không có vấn đề gì với thẻ nhớ. Kiểm tra xem có thể nhận dạng được thẻ nhớ khác hay không. Để biết các thông báo lỗi khác, vui lòng kiểm tra như sau.