Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • HDR-TD10
 • HDR-PJ50
 • HDR-CX160
 • HDR-CX700V
 • HDR-CX700E
 • HDR-CX360
 • HDR-CX700VE
 • HDR-TD10E
 • HDR-CX700
 • HDR-XR160
 • HDR-PJ50V
 • HDR-CX130
 • HDR-CX560

Thông tin bản tải xuống này

"Music Transfer"  là phần mềm để thay thay thế tập tin âm nhạc trên máy ảnh. BGMs dành cho trình chiếu có thể phát trên máy ảnh có thể chuyển các track yêu thích của bạn bằng máy tính.

 

Vui lòng nhấp vào đây để tải về Music Transfer dành cho Mac OS X.

Thông tin tập tin

Ngày phát hành

 • 2011-04-20

Yêu cầu hệ thống

 • Mac OS