ID bài viết : 00259244 / Sửa lần cuối : 28/03/2021In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Big Sur (macOS 11) đối với Máy quay kỹ thuật số

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2020 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓: Tương thích
  -: Không tương thích
  ?: Đang được đánh giá

  Máy quay 4K Handycam

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  FDR-AX1
  FDR-AX1E
  FDR-AX30
  FDR-AX33
  FDR-AX100
  FDR-AX100E
  FDR-AXP33
  FDR-AXP35
  FDR-AX40
  FDR-AX43
  FDR-AX45
  FDR-AX53
  FDR-AX55
  FDR-AXP55
  FDR-AX60
  FDR-AX700
  HDR-CX900
  HDR-CX900E

  Máy quay Handycam độ phân giải cao

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  HDR-CX220
  HDR-CX220E
  HDR-CX230
  HDR-CX230E
  HDR-CX240
  HDR-CX240E
  HDR-CX280
  HDR-CX280E
  HDR-CX290
  HDR-CX290E
  HDR-CX320
  HDR-CX320E
  HDR-CX330
  HDR-CX330E
  HDR-CX380
  HDR-CX380E
  HDR-CX390
  HDR-CX390E
  HDR-CX400E
  HDR-CX405
  HDR-CX410VE
  HDR-CX420
  HDR-CX430V
  HDR-CX430VE
  HDR-CX440
  HDR-CX450
  HDR-CX455
  HDR-CX470
  HDR-CX480
  HDR-CX485
  HDR-CX510E
  HDR-CX530E
  HDR-CX535
  HDR-CX610E
  HDR-CX620
  HDR-CX625
  HDR-CX630V
  HDR-CX670
  HDR-CX675
  HDR-CX680
  HDR-GW66E
  HDR-GW66V
  HDR-GW66VE
  HDR-GWP88
  HDR-GWP88E
  HDR-GWP88V
  HDR-GWP88VE
  HDR-PJ220
  HDR-PJ220E
  HDR-PJ230
  HDR-PJ230E
  HDR-PJ240
  HDR-PJ240E
  HDR-PJ270
  HDR-PJ270E
  HDR-PJ275
  HDR-PJ320E
  HDR-PJ330E
  HDR-PJ340
  HDR-PJ340E
  HDR-PJ350
  HDR-PJ350E
  HDR-PJ380
  HDR-PJ380E
  HDR-PJ390
  HDR-PJ390E
  HDR-PJ410
  HDR-PJ420E
  HDR-PJ420VE
  HDR-PJ430
  HDR-PJ430E
  HDR-PJ430V
  HDR-PJ430VE
  HDR-PJ440
  HDR-PJ510E
  HDR-PJ530E
  HDR-PJ540
  HDR-PJ540E
  HDR-PJ610E
  HDR-PJ620
  HDR-PJ630V
  HDR-PJ650E
  HDR-PJ650V
  HDR-PJ650VE
  HDR-PJ660
  HDR-PJ660E
  HDR-PJ660V
  HDR-PJ660VE
  HDR-PJ670
  HDR-PJ675
  HDR-PJ680
  HDR-PJ780E
  HDR-PJ780VE
  HDR-PJ790
  HDR-PJ790E
  HDR-PJ790V
  HDR-PJ790VE
  HDR-PJ800
  HDR-PJ810
  HDR-PJ810E
  HDR-PJ820
  HDR-PJ820E
  HDR-TD30
  HDR-TD30E
  HDR-TD30V
  HDR-TD30VE

  Máy quay Handycam độ nét chuẩn

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  DCR-PJ6
  DCR-PJ6E
  DCR-SX22
  DCR-SX22E

  Máy quay Action Cam

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  FDR-X1000V
  FDR-X3000
  HDR-AS10
  HDR-AS15
  HDR-AS20
  HDR-AS30V
  HDR-AS300
  HDR-AS50
  HDR-AS100V
  HDR-AS200V
  HDR-AZ1

  Phụ kiện Action Cam

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  RM-LVR1
  RM-LVR2
  RM-LVR2V
  RM-LVR3

  Máy quay video nhạc

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  HDR-MV1

  Máy quay ống kính rời

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  NEX-VG30
  NEX-VG30E
  NEX-VG30H
  NEX-VG30EH
  NEX-VG900
  NEX-VG900E
  NEX-VG900EH

  Ống nhòm ghi hình kỹ thuật số

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  DEV-30
  DEV-50
  DEV-50V