ID bài viết : 00199943 / Sửa lần cuối : 15/06/2020

Cách xem phim được lưu trên máy tính hoặc ổ cứng USB ngoài bằng chức năng Sao chép trực tiếp trên Tivi.

  Chọn phương thức phát lại của bạn

  Để phát lại phim lưu trên máy tính:

  Ảnh

  1. Kết nối máy quay với máy tính và ghi lại phim vào máy quay bằng phần mềm PlayMemories Home .

   LƯU Ý: Chỉ có thể ghi lại phim AVCHD, MP4 và XAVC S.

  2. Kết nối máy quay với Tivi bằng cáp HDMI.

  Để phát lại phim lưu trên thiết bị ghi bên ngoài:
  (Chỉ dành cho các mẫu máy có chức năng Sao chép trực tiếp)

  Ảnh

  1. Kết nối máy quay với thiết bị ghi bên ngoài bằng cáp USB.

   LƯU Ý:

   • Cần phải có cáp chuyển đổi USB VMC-UAM1 (bán riêng) nếu cáp chuyển đổi USB không được cung cấp cùng với máy quay của bạn.
   • Sử dụng VMC-UAM2 (bán riêng) nếu máy quay của bạn được trang bị nhiều thiết bị đầu cuối.

  • Kết nối máy quay với Tivi.

  • Chọn tùy chọn Play without copying (Phát mà không cần sao chép). LƯU Ý:
   • Cấp nguồn cho máy quay bằng Bộ chuyển đổi AC.
   • Một số máy quay có thể không tương thích với chức năng Play without copying (Phát mà không cần sao chép) khi kết nối với ổ cứng bên ngoài.