ID bài viết : S500061252 / Sửa lần cuối : 22/06/2012In

Tại sao màn hình xuất hiện có màu sắc nhợt nhạt không đều khi sử dụng máy chiếu để xem một hình ảnh hoặc màn hình màu đen?

 Khi xem một hình ảnh màu đen hoặc một màn hình màu đen bằng cách sử dụng máy chiếu, hình ảnh hoặc màn hình không đồng đều màu sắc, nhạt màu  xuất hiện ở phía dưới bên trái.

    Khi hình ảnh hoặc màn hình là màu đen, màu sắc không đều có thể xuất hiện vào các thời điểm này. Bởi vì các thiết kế quang học của máy chiếu và đó không phải là một sự cố. Hiện tượng này không ảnh hưởng đến hình ảnh ghi lại.