ID bài viết : 00197726 / Sửa lần cuối : 25/04/2018In

Thông tin về khả năng tương thích của Memory Stick và Thẻ SD với máy ảnh và máy quay Sony

    Để kiểm tra khả năng tương thích của Memory Stick và Thẻ SD với máy ảnh và máy quay Sony, hãy nhấp vào liên kết để xem Trang thông tin khả năng tương thích với phụ kiện.

    LƯU Ý:

    • Sau khi nhập tên sản phẩm, bạn phải chọn danh mục sản phẩm kết hợp với Thẻ nhớ.
    • Trang thông tin khả năng tương thích phụ kiện chỉ liệt kê các sản phẩm của Sony. Tuy nhiên, nhiều máy ảnh và máy quay Sony cũng tương thích với thẻ SD và Memory Stick của bên thứ ba.