ID bài viết : 00200755 / Sửa lần cuối : 29/01/2019In

Thông báo đến khách hàng sử dụng máy quay phim Action CAM và Handycam về việc thay đổi dịch vụ Ustream thành IBM Cloud Video

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Ustream, trước đây là dịch vụ phát video trực tuyến của công ty Ustream, nay được cung cấp bởi IBM và đổi tên thành IBM Cloud VIdeo

  IBM đã thông báo từ ngày 17/09/2018 trở đi, dịch vụ IBM Cloud Video (trước đây là Ustream) sẽ kết thúc phát trực tuyến miễn phí và chỉ cung cấp các gói trả phí.

  Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

  *”Ustream”, “IBM Cloud” và “IBM Cloud Video” là các thương hiệu của IBM.

  Các sản phẩm bị ảnh hưởng:

  • [Action CAM]
   • FDR-X3000R/FDR-X3000
   • HDR-AS300R/HDR-AS300
   • HDR-AS50R/HDR-AS50
   • FDR-X1000VR/FDR-X1000V
   • HDR-AS200VR/ HDR-AS200V
   • HDR-AS100VR*/HDR-AS100V* *yêu cầu cập nhật phần mềm hệ thống
   • HDR-AZ1/HDR-AZ1VR
  • [Handycam®]
   • HDR-PJ410/HDR-PJ410E
   • HDR-CX440/HDR-PJ440/HDR-PJ440E
   • HDR-CX450/HDR-CX450E/HDR-CX455/HDR-CX480/HDR-CX485
   • HDR-CX620E/ HDR-PJ620E
   • HDR-CX670/HDR-PJ670/HDR-PJ670E
   • HDR-CX625/HDR-CX675/HDR-PJ675/HDR-PJ675E
   • HDR-CX680/HDR-CX680E/HDR-PJ680
   • FDR-AX30/FDR-AX30E/FDR-AX33/FDR-AX33E/FDR-AXP33E
   • FDR-AXP35/FDR-AXP35E/FDR-AX40/FDR-AX40E
   • FDR-AX53/FDR-AX53E/FDR-AX55/FDR-AXP55/FDR-AXP55E

  *Không phải tất cả các loại máy đều có sẵn ở tất cả các quốc gia/khu vực