ID bài viết : 00082978 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Cách gửi hình ảnh và phim MP4 từ Handycam đến một thiết bị di động bằng chức năng Chia sẻ một chạm.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để biết các máy ảnh được hỗ trợ, vui lòng truy cập.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/

  Bạn có thể gửi hình ảnh đến điện thoại thông minh có chức năng NFC(*) chỉ bằng thao tác một chạm, mà không cần thiết lập các cài đặt phức tạp.

  LƯU Ý: Phần mô tả này mặc dù chỉ đề cập đến các điện thoại thông minh nhưng cũng áp dụng cho máy tính bảng.

  1. Chọn Settings (Cài đặt) trên điện thoại thông minh, sau đó chọn More... (Khác...) để xác nhận NFC đã được bật.
   Quy trình này chỉ cần thực hiện trong lần đầu tiên.
  2. Trên máy quay, phát lại một hình ảnh sẽ được gửi đến điện thoại thông minh.
  3. Chạm (ký hiệu N) trên máy quay này với (ký hiệu N) trên điện thoại thông minh của bạn.

   Trước tiên, tắt chế độ ngủ và khóa màn hình của điện thoại thông minh.

   Đảm bảo Ký hiệu N xuất hiện trên màn hình của máy ảnh

   Tiếp tục chạm mà không di chuyển cho đến khi "Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile)" bắt đầu (1-2 giây).

  4. Quá trình truyền ảnh sẽ bắt đầu.

   Các hình ảnh được truyền đến sẽ được lưu trong Thư viện/Album trên điện thoại thông minh/máy tính bảng Android.

  Lưu ý:

  • Bạn không thể truyền phim AVCHD.
  • Không thể sử dụng chức năng Send to Smartphone (Gửi đến điện thoại thông minh) khi phim MP4 hoặc ảnh tĩnh chưa được lưu trên Handycam.
  • Không đảm bảo ứng dụng này hoạt động trên tất cả điện thoại thông minh và máy tính bảng.
  • Nếu bạn muốn chuyển các hình ảnh được lưu trên một thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào sản phẩm này, sau đó chọn thẻ nhớ trong Media Select (Chọn phương tiện) (mẫu máy có bộ nhớ trong).

  Gợi ý:

  • Để tải xuống hệ điều hành mới nhất được hỗ trợ, hãy tham khảo trang tải xuống của Imaging Edge Mobile.