ID bài viết : 00076633 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Làm thế nào để quay phim MP4?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  NTSC

  *Một số chức năng không có sẵn, tùy theo mẫu máy.

  LƯU Ý:

  • Phim được quay đồng thời ở định dạng HD và định dạng MP4 khi Dual Video REC (Ghi hình kép) được đặt thành On (Bật). Bạn không thể chỉ quay phim MP4 bằng máy ảnh này.
  • Dual Video REC (Ghi hình kép) sẽ được đặt thành Off (Tắt) khi Frame Rate (Tốc độ khung hình) được đặt thành 60p.
   Khi quay phim MP4, hãy đặt Tốc độ khung hình như sau theo cài đặt định dạng tập tin.
   • Định dạng tập tin AVCHD: đặt thành 60i hoặc 24p
   • Định dạng tập tin XAVC S HD: đặt thành 30p hoặc 24p
   • Định dạng tập tin XAVC S 4K: đặt thành 30p hoặc 24p

   Các định dạng tập tin có sẵn khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy ảnh.

  • Nếu máy ảnh của bạn có cài đặt Intelligent Active (Chuyển động thông minh) trong menu SteadyShot, hãy đặt SteadyShot thành một cài đặt không phải Intelligent Active (Chuyển động thông minh). Dual Video REC (Ghi hình kép) không sử dụng được khi Intelligent Active (Chuyển động thông minh) được chọn.
   (Tùy thuộc vào mẫu máy, cài đặt SteadyShot sẽ khác nhau.)

  Phát lại phim MP4:
  Chuyển định dạng phim sẽ phát lại bằng cách chọn biểu tượng 4K, HD, 4K/MP4 hoặc HD/MP4 được hiển thị ở phía trên bên phải của màn hình phát lại.

  PAL

  *Một số chức năng không có sẵn, tùy theo mẫu máy.

  LƯU Ý:

  • Phim được quay đồng thời ở định dạng HD và định dạng MP4 khi Dual Video REC (Ghi hình kép) được đặt thành On (Bật). Bạn không thể chỉ quay phim MP4 bằng máy ảnh này.
  • Dual Video REC (Ghi hình kép) sẽ được đặt thành Off (Tắt) khi Frame Rate (Tốc độ khung hình) được đặt thành 50p.
   Khi quay phim MP4, hãy đặt Tốc độ khung hình như sau theo cài đặt định dạng tập tin.
   • Định dạng tập tin AVCHD: đặt thành 50i hoặc 25p
   • Định dạng tập tin XAVC S HD: đặt thành 25p
   • Định dạng tập tin XAVC S 4K: đặt thành 25p

   Các định dạng tập tin có sẵn khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy ảnh.

  • Nếu máy ảnh của bạn có cài đặt Intelligent Active (Chuyển động thông minh) trong menu SteadyShot, hãy đặt SteadyShot thành một cài đặt không phải Intelligent Active (Chuyển động thông minh). Dual Video REC (Ghi hình kép) không sử dụng được khi Intelligent Active (Chuyển động thông minh) được chọn.
   (Tùy thuộc vào mẫu máy, cài đặt SteadyShot sẽ khác nhau.)

  Phát lại phim MP4:

  Chuyển định dạng phim sẽ phát lại bằng cách chọn biểu tượng 4K, HD, 4K/MP4 hoặc HD/MP4 được hiển thị ở phía trên bên phải của màn hình phát lại.