ID bài viết : 00112392 / Sửa lần cuối : 05/06/2023In

Có thể truyền các tập tin phim được quay bằng máy ảnh sang thiết bị di động không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Ảnh tĩnh và phim có thể được hiển thị và chuyển sang điện thoại thông minh.
    Các định dạng quay/chụp có sẵn khác nhau đối với mỗi máy ảnh.

    Cài đặt File Format (Định dạng tập tin) cho phép bạn truyền các loại tập tin phim khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, truy cập phần Các máy ảnh được hỗ trợ trên trang web hỗ trợ Imaging Edge Mobile.

    Bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng điện thoại thông minh Imaging Edge Mobile trên điện thoại thông minh của bạn.