ID bài viết : 00225530 / Sửa lần cuối : 24/03/2019In

Cách ngăn chương trình tự động tải hoặc tự động khởi động khi máy tính bật.

    Các bước ngăn chương trình tự động tải hoặc tự động khởi động khi máy tính bật sẽ khác nhau tùy theo hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Hãy nhấp vào liên kết thích hợp, làm theo các bước trong đó để ngăn chương trình tự động tải hoặc tự động khởi động.