ID bài viết : 00137859 / Sửa lần cuối : 22/12/2015In

Máy ảnh không kết nối được với máy tính qua USB.

Máy ảnh không kết nối được với máy tính qua USB.

  Trước tiên, đảm bảo máy tính của bạn đáp ứng được những yêu cầu hệ thống đối với máy ảnh và đã được cài đặt phần mềm và driver đi kèm theo máy ảnh.
  Để kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB, hãy làm như sau:

  • Cài đặt thiết lập USB Connect của máy ảnh sang AUTO hoặc Mass Storage - bạn có thể thực hiện điều này trong menu cài đặt - và đảm bảo thẻ nhớ đã lắp vào và được máy ảnh nhận diện.
  • Kết nối máy ảnh trực tiếp với cổng USB - không sử dụng cổng replicator hoặc bộ chia USB
  • Đảm bảo cổng USB trên cả máy ảnh và máy tính không bị bám bụi hay bị bẩn
  • Đảm bảo dây USB được gắn chắc vào máy ảnh và máy tính.
  • Bật máy tính lên và đợi đến khi nó đã được khởi động hoàn toàn.
  LƯU Ý: Tùy theo máy tính của bạn và hệ điều hành của máy tính, nó sẽ tự động nhận diện kết nối USB từ máy ảnh và cài đặt driver thích hợp.

  Bạn sẽ nhìn thấy thông báo xác nhận trong thanh tác vụ khi máy ảnh sẵn sàng để sử dụng.
  Nếu cửa sổ AutoPlay không bật lên, hãy kiểm tra xem liệu máy ảnh có được liệt kê như là một ổ đĩa di động trong Windows Explorer không.

  Nếu máy ảnh không được nhận diện, hãy thử các cách sau:

  • Ngắt kết nối cáp USB từ máy tính và máy ảnh, và kết nối lại cho chắc chắn
  • Ngắt kết nối tất cả thiết bị khác ngoại trừ máy ảnh, bàn phím và chuột từ các cổng kết nối của máy
  • Kết nối máy ảnh với cổng USB khác
  • Kết nối máy ảnh bằng cáp USB khác
  Nếu máy ảnh vẫn chưa được nhận diện, bạn nên kiểm tra xem driver dành cho cổng USB của PC có được cài đặt đúng không hoặc hiện có bản cập nhật mới nào không.

  Bạn có thể sử dụng chức năng Windows Update để cập nhật driver hoặc kiểm tra mục điều khiển USB trong phần quản lý thiết bị của máy tính. Nếu phần quản lý thiết bị hiển thị một dấu chấm than trong mục quản lý USB, mục này đã không được cài đặt đúng cách.

  Nếu không có cách nào như bên trên có hiệu quả, hãy thử kết nối với máy tính khác. Nếu bạn gặp vấn đề tương tự trên máy tính khác, máy ảnh của bạn có thể bị lỗi. Hãy liên hệ với chúng tôi.