ID bài viết : 00225510 / Sửa lần cuối : 24/03/2019In

Cách tạo tài khoản người dùng mới.

  Làm theo các bước sau đây để tạo tài khoản người dùng mới.

  1. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
  2. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào User Accounts and Family Safety (Tài khoản người dùng và An toàn gia đình).
  3. Trong cửa sổ User Accounts and Family Safety (Tài khoản người dùng và An toàn gia đình), nhấp vào User Accounts (Tài khoản người dùng).
  4. Trong cửa sổ User Accounts (Tài khoản người dùng), nhấp vào Manage another account (Quản lý tài khoản khác).

   LƯU Ý: Nếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc lời nhắc User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng) hiển thị, hãy nhập mật khẩu thích hợp, nhấp Continue (Tiếp tục) hoặc Yes (Đồng ý).

  5. Trong cửa sổ Manager Accounts (Quản lý tài khoản), nhấp vào Create a new account (Tạo tài khoản mới).
  6. Trong cửa sổ Create New Account (Tạo tài khoản mới), nhập tên tài khoản mong muốn vào trường văn bản New account name (Tên tài khoản mới).
  7. Dưới trường văn bản Account name (Tên tài khoản), nhấp vào loại tài khoản mong muốn và nhấp vào nút Create Account (Tạo tài khoản).

   QUAN TRỌNG: Tài khoản tiêu chuẩn có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn bằng cách không cho phép người dùng thực hiện các thay đổi có thể ảnh hưởng tới những người sử dụng máy tính. Khi đăng nhập bằng một tài khoản tiêu chuẩn, bạn có thể thực hiện mọi thao tác/cài đặt mà bạn có thể làm với tài khoản quản trị viên, tuy nhiên, nếu bạn muốn làm hành động nào đó có ảnh hưởng tới những người dùng khác của máy tính, chẳng hạn như cài đặt phần mềm hoặc thay đổi các cài đặt bảo mật, thì máy tính có thể yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu dành cho tài khoản quản trị viên.

   LƯU Ý:

   • Khuyến nghị bạn nên chọn tài khoản tiêu chuẩn.
   • Đồng thời khuyến nghị bạn nên tạo mật khẩu tài khoản cho từng tài khoản.
   • Chia sẻ tập tin với một máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 sẽ yêu cầu người dùng từ xa đăng nhập bằng mật khẩu và sẽ không được phép chia sẻ từ tài khoản người dùng không có mật khẩu.
  8. Trong cửa sổ Manager Accounts (Quản lý tài khoản), nhấp vào dấu X ở góc trên bên phải để đóng cửa sổ.