ID bài viết : S500061473 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Tôi có thể thay đổi thiết lập của Windows Firewall trên PlayMemories Home™ tại đâu?

Làm thế nào để thay đổi thiết lập của Windows Firewall trên PlayMemories Home™.

  Sản phẩm tướng thích:
  - PlayMemories Home™ phiên bản 2.*.**


  Nếu Windows Firewall trong máy tính của bạn ngăn chặn các kết nối không dây của máy ảnh, bạn cần phải thay đổi các thiết lập Windows Firewall để chuyển hình ảnh thông qua Wi-Fi.

  Bạn có thể thay đổi các thiết lập Windows Firewall trên PlayMemories Home™.

  1. Chọn Settings... tại menu Tools.
  2. Cửa sổ Settings sẽ được hiển thị. Chọn Wi-Fi import và Change Settings tại mục Windows Firewall settings.
  3. Cần thay đổi thiết lập tường lửa (firewall) để chuyển hình ảnh thông qua Wi-Fi.

  Kiểm tra thiết lập Windows firewall của máy tính tại Control PanelWindows Firewall.

  Lưu ý: Máy ảnh có thể không được xác nhận bởi phần mềm bảo vệ máy tính. Trong tươờng hợp đó, thay đổi thiết lập của UDP port: 1900, TCP port: 2869 để cho phép kết nối máy ảnh và máy tính.Liên hệ nhà sản xuất phần mềm bảo mật để biết thêm chi tiết.